Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia

02/12/2022 - 18:41

Ngày 2-12, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 8101/VPCP–KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc kiện toàn nhân sự của Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: TTXVN phát

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: TTXVN phát

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 30-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia và kiện toàn nhân sự của Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự của Hội đồng Y khoa Quốc gia, giao Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế giữ chức vụ kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng, phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN