Thực hiện dịch vụ cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất

03/10/2022 - 20:48

BDK.VN - Kể từ tháng 10-2022, Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai dịch vụ cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất có yêu cầu cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Bảng đơn giá dịch vụ.

Bảng đơn giá dịch vụ.

Nội dung thực hiện dịch vụ cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu gồm: Quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) theo nhu cầu của người sử dụng đất có yêu cầu cung cấp dịch vụ.

Các công việc gồm: Soạn bộ hồ sơ để thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận hoặc soạn bộ hồ sơ đăng ký biến động đất đai; soạn thảo các hợp đồng giao dịch về đất đai hoặc văn bản chuyển quyền (chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, chia, tách, hợp nhất, sát nhập...). Đi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo nhu cầu về địa điểm (tới tận nhà, nơi ở) của người sử dụng đất.

Dịch vụ trọn gói như: Thay chủ sử dụng đất thực hiện các công việc soạn bộ hồ sơ, dự thảo hợp đồng giao dịch về đất đai hoặc văn bản chuyển quyền; thay chủ sử dụng đất đi nộp hồ sơ, đi thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp các chứng từ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho “Bộ phận một cửa”,… cho đến khi nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại “Bộ phận một cửa” ở huyện hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre và giao lại cho chủ sử dụng đất tại cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc tại địa điểm mà người sử dụng đất yêu cầu.

Việc tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ dịch vụ cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất trên phạm vi địa bàn tỉnh Bến Tre không phân biệt địa giới hành chính. Người sử dụng đất có nguyện vọng cần giải quyết hồ sơ dịch vụ cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu có thể nộp hồ sơ ở bất cứ đơn vị nào trong 10 đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 9 huyện, thành phố.

Đơn giá dịch vụ cấp giấy chứng nhận chỉ tính những phần công việc mà người sử dụng đất phải thực hiện theo quy định và các công việc phát sinh khi giải quyết theo yêu cầu, nguyện vọng của người sử dụng đất.

 Đơn giá dịch vụ không tính lệ phí: Địa chính, phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp theo quy đinh, phí trả tiền thuê đo đạc, phí đăng ký giao dịch, phí công chứng hoặc phí chứng thực các hợp đồng, văn bản giao dịch về đất đai của chủ sử dụng đất.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN