Thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố

23/02/2018 - 10:10

BDK - Ngày 9-2-2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn liên tịch số 02 về việc thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố; những người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm bí thư chi bộ ấp, khu phố; mô hình bố trí kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố.

Mục đích là nhằm phân công cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm các chức danh ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và ấp, khu phố theo hướng giảm số lượng và nhằm tinh gọn bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; tạo sự đồng bộ, thống nhất, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các mặt công tác ở cấp xã, ấp, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; xây dựng mối quan hệ công tác giữa tổ chức đảng và chính quyền chặt chẽ hơn.

Về tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn chung: Có phẩm chất đạo đức tốt, kinh nghiệm về công tác Đảng, công tác chính quyền; có tính Đảng cao; có năng lực công tác, nhiệt tình và có trách nhiệm, uy tín cao trong cơ quan, khu dân cư và chi bộ; có khả năng định hướng, tìm phương thức, biện pháp tốt nhất để tập hợp và vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

Tiêu chuẩn riêng:

- Đối với chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp: phấn đấu có trình độ văn hóa cấp ba và chính trị tương đương sơ cấp trở lên; trường hợp có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp hai, nhưng có năng lực, kinh nghiệm, uy tín, được đảng viên và nhân dân tín nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì xem xét bố trí thực hiện. Đối với những người hoạt động không chuyên trách ấp bố trí kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách ấp: có năng lực, kinh nghiệm, uy tín, được đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

- Đối với những người hoạt động không chuyên trách kiêm bí thư chi bộ ấp: có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp ba, trình độ chuyên môn nghiệp vụ (hoặc trình độ lý luận chính trị) từ trung cấp trở lên.

- Đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã bố trí kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã: có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp ba, trình độ chuyên môn nghiệp vụ (hoặc trình độ lý luận chính trị) từ trung cấp trở lên; có ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật cao, có khả năng đảm nhận và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về nhân sự

Mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp:

- Đối với những nơi hiện nay đang còn đủ 2 chức danh: Nếu dự kiến nhân sự bí thư chi bộ đương nhiệm đồng thời là trưởng ấp thì cấp ủy cơ sở sẽ tiến hành giới thiệu để bầu cử chức danh trưởng ấp; khi trúng cử trưởng ấp thì cấp ủy cơ sở thực hiện quy trình giới thiệu để đại hội chi bộ bầu bí thư chi bộ. Còn nếu dự kiến trưởng ấp đương nhiệm giữ chức bí thư chi bộ, thì cấp ủy cơ sở xem xét năng lực và nguyện vọng của đồng chí bí thư chi bộ đương nhiệm để phân công, bố trí nhiệm vụ khác cho phù hợp hoặc giải quyết chính sách. Sau đó thực hiện quy trình giới thiệu đồng chí trưởng ấp đương nhiệm để bầu cử trưởng ấp; khi trúng cử trưởng ấp thì cấp ủy cơ sở thực hiện quy trình giới thiệu để đại hội bầu bí thư chi bộ ấp.

- Đối với những nơi hiện nay đang khuyết bí thư chi bộ ấp hoặc khuyết trưởng ấp thì cấp ủy xem xét lựa chọn nhân sự đủ điều kiện theo quy định để giới thiệu bầu cử trưởng ấp và bí thư chi bộ ấp.

Mô hình những người hoạt động không chuyên trách kiêm bí thư chi bộ ấp:

- Đối với những ấp đầy đủ các chức danh, nếu sắp xếp kiêm nhiệm thì giới thiệu những người hoạt động không chuyên trách tham gia sinh hoạt chi bộ, giới thiệu ứng cử, bầu cử bí thư chi bộ ấp.

- Đối với những nơi đang khuyết bí thư chi bộ ấp thì tiến hành giới thiệu những người hoạt động không chuyên trách và chỉ định bổ khuyết giữ chức vụ bí thư chi bộ ấp; sau đó tới nhiệm kỳ đại hội chi bộ, cấp ủy giới thiệu bầu giữ chức vụ bí thư chi bộ ấp.

Thời gian thực hiện

- Đối với những nơi đang thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm bí thư chi bộ ấp; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, nếu nhân sự ổn định thì tiếp tục thực hiện và nhân rộng.

- Đối với những nơi chưa thực hiện sẽ tiến hành thực hiện khi bắt đầu bầu cử trưởng ấp và đại hội chi bộ ấp nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN