Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội

21/12/2021 - 21:38

Chi đoàn Đồn Biên phòng Hàm Luông thực hiện chương trình “Nâng bước đến trường”.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Hàm Luông thực hiện chương trình “Nâng bước đến trường”.

Năm 2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và Chỉ thị số 681-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới biển, đã phát động rộng khắp nhân dân đăng ký tham gia phong trào phòng chống dịch Covid-19. Triển khai thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác giảm nghèo bền vững và tích cực chủ động tham gia xây dựng hệ thống chính trị khu vực biên giới biển vững mạnh.

Tham mưu Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch năm 2021, kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” đảm bảo nội dung, yêu cầu, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị. Triển khai thực hiện tốt chương trình “Nâng bước các em tới trường”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với thực hiện các phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trong Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tin, ảnh: Q. Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN