Tiến độ các công trình ngăn mặn, trữ nước ngọt

28/09/2021 - 18:19

BDK - Cử tri đề nghị cho biết các dự án (DA), công trình ngăn mặn, trữ nước ngọt quy mô lớn mang tính lâu dài để phục vụ sản suất và sinh hoạt của người dân đang được triển khai như thế nào, bao giờ hoàn thành.

- UBND tỉnh trả lời: Liên quan vấn đề này, UBND tỉnh thông tin đến quý cử tri như sau:

DA hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1: Hiện nay, Ban Quản lý dự án (QLDA) đã tổ chức thi công hoàn thành các hạng mục công trình, chuẩn bị bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng.

DA hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre: Hiện nay, Ban QLDA đã tổ chức thi công hoàn thành 5/11 cống, tiếp tục thi công các hạng mục còn lại, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021.

DA hệ thống cống kiểm soát mặn huyện Ba Tri, Mỏ Cày Nam và Chợ Lách: Đến nay, Ban QLDA đã bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục cống Kênh Trục 418 (huyện Ba Tri); thi công hoàn thành, chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng hạng mục cống Kênh Lộ; đang tiếp tục thi công cống Sa Kê và cống Giồng Võ. Tiến độ thực hiện khoảng 85% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021.

DA cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực cù lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng: Thực hiện đầu tư xây dựng tuyến ống tải nước ngọt với chiều dài khoảng 44,3km từ cầu Hàm Luông đến Nhà máy nước Thạnh Phú và các trạm bơm tăng áp dọc tuyến, nhằm mục tiêu đảm bảo cung cấp nguồn nước ngọt phục vụ nhu cầu xử lý cấp nước sinh hoạt cho người dân, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, du lịch, dịch vụ và các mục tiêu dân sinh của các huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú. Hiện nay, tiến độ thực hiện đạt khoảng 30% giá trị hợp đồng.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN