Tiến độ nghiên cứu, đề xuất lập Đề án Quy hoạch phát triển khu kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre

07/01/2022 - 17:30

BDK.VN - Chiều 7-1-2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) nghiên cứu lập Đề án Quy hoạch phát triển khu kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre (Ban Chỉ đạo 91) đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ nghiên cứu, đề xuất lập quy hoạch phát triển khu kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre do Liên hiệp hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (DONACOOP) đề xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ và Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tập đoạn DONACOOP Bùi Thanh Trúc chủ trì buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ và Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tập đoạn DONACOOP Bùi Thanh Trúc chủ trì buổi làm việc.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tập đoạn DONACOOP Bùi Thanh Trúc cùng chủ trì buổi làm việc.

Phạm vi nghiên cứu lập Đề án Phát triển khu vực kinh tế biển tỉnh Bến Tre bao gồm 22 xã, 2 thị trấn Bình Đại, Ba Tri (một phần) thuộc 3 huyện ven biển (bao gồm cả biển và các cồn, bãi bồi ven biển). Trong đó, huyện Bình Đại có 5 xã, huyện Ba Tri có 10 xã, huyện Thạnh Phú có 8 xã. Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 140 ngàn ha. Trong đó, phần đất tự nhiên khoảng 59 ngàn ha, phần đất mặt nước lấn biển khoảng 41 ngàn ha và phần mặt nước cửa sông, ven biển khoảng 40 ngàn ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề xuất đưa đề án tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh để xin chủ trương của Chính phủ. Đây cũng là “vấn đề lõi” trong định hướng phát triển hướng Đông của tỉnh, bên cạnh tuyến động lực ven biển. Do đó, giai đoạn 1, xin chủ trương thực hiện dự án lấn biển, sau đó tích hợp với phần đất tự nhiên có sẵn để hình thành khu kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh: Việc thực hiện đề án phải có chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng. Trước mắt cần cụ thể hóa những nội dung của đề án; quan tâm thực hiện ngay các các thủ tục, cơ sở pháp lý cho đề án. Đề án Thành lập khu kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre đảm bảo tính khả thi, đảm bảo tuân thủ các trình tự, thủ tục về đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kiện toàn lại BCĐ và Tổ công tác giúp việc BCĐ; ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ và phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ. Rà soát lại việc phân công việc phù hợp đáp ứng được yêu cầu hiện nay; xây dựng chương trình làm việc của BCĐ, có họp định kỳ, đột xuất khi cần thiết.

Tập trung xúc tiến mời gọi đầu tư; triển khai các dự án, công trình kinh tế thành phần, theo định hướng phát triển Bến Tre về hướng Đông, làm cơ sở từng bước hình thành và phát triển khu kinh tế biển tỉnh Bến Tre. Tích hợp vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 định hướng phát triển Khu Kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre.

Được biết, trước đó, ngày 11-1-2021, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 91 thành lập BCĐ và Tổ công tác giúp việc nghiên cứu, lập Đề án Phát triển kinh tế biển tỉnh Bến Tre. Ngày 19-3-2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 03/NQ HĐND về chủ trương nghiên cứu, lập Đề án Thành lập khu kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre. Ngày 12-4-2021, Tỉnh ủy ban hành Kết luận 27-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về việc thống nhất chủ trương nghiên cứu lập Đề án Phát triển khu kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre.

Ngày 21-5-2021, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 2778/TTr-UBND trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương nghiên cứu lập Đề án Quy hoạch phát triển khu kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre. Văn phòng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương nghiên cứu, lập Đề án này.

Ngày 5-8-2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 5136/BKHĐTQLKKT về chủ trương nghiên cứu lập Đề án Quy hoạch phát triển khu kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre. Trong đó, đề nghị tỉnh Bến Tre nghiên cứu kỹ về sự cần thiết tại đề án để đảm bảo tính khả thi, sự đồng bộ, phù hợp, liên kết, kế thừa giữa các cấp quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và các phương án phát triển của các ngành, lĩnh vực khác có liên quan trên địa bàn tỉnh được thể hiện trong nội dung Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 30-12-2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 2, Quốc Hội khóa XV, trong đó có nội dung về việc lập Đề án Quy hoạch phát triển khu kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích