Tiếp tục quan tâm công tác phòng cháy, chữa cháy

13/11/2023 - 05:22

BDK - Hiện nay, trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc có 1.191 cơ sở, 102 khu dân cư. Trong đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) thuộc Công an tỉnh quản lý 25 cơ sở; Công an huyện quản lý 164 cơ sở, 26 khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, 1 khu tập trung nhiều cơ quan của đảng, chính quyền; UBND xã quản lý 1.002 cơ sở, 76 khu dân cư. Tổng số cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, cơ sở nguy hiểm về cháy nổ (thuộc Phụ lục I, II, III, IV của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP) là 2.332 cơ sở.

Diễn tập chữa cháy tại Công ty TNHH TM Việt Vương 3. Ảnh: Oanh Lê

Diễn tập chữa cháy tại Công ty TNHH TM Việt Vương 3. Ảnh: Oanh Lê

Sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo triển khai của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC&CNCH, huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm và nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp công tác PCCC&CNCH. Công an huyện, xã, thị trấn thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp PCCC&CNCH trên địa bàn.

Qua triển khai từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Huyện có 102/102 đội dân phòng và 164/164 đội PCCC cơ sở. Đa số các thành viên Đội dân phòng và Đội PCCC cơ sở đều đã qua huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH. Số lượng phương tiện, thiết bị trang bị cho lực lượng dân phòng theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 8-12-2021 của HĐND tỉnh, còn 49/102 Đội dân phòng chưa được trang bị trang thiết bị PCCC. Huyện đã bố trí kinh phí, đồng thời giao Công an huyện hoàn thành thủ tục đến cuối năm 2023 tổ chức mua sắm trang thiết bị PCCC&CNCH cho 24 đội dân phòng, còn lại 25 đội sẽ hoàn thành trang cấp trong năm 2024.

Huyện xây dựng được 52 tổ liên gia an toàn PCCC, 15 điểm chữa cháy công cộng. Đến nay, huyện đã hoàn thành thực tập 52/52 phương án chữa cháy tại các tổ liên gia an toàn PCCC. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 đối với 204 đồng chí là đội trưởng, đội phó đội dân phòng các ấp, khu phố. Công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC, xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCCC&CNCH, điều tra nguyên nhân vụ cháy được thực hiện thường xuyên. Kiểm tra liên ngành 2 cuộc (5 cơ sở), kết quả chưa phát hiện vi phạm lĩnh vực PCCC&CNCH. Công an huyện và UBND cấp xã tổ chức kiểm tra 967/1.166 cơ sở, qua kiểm tra nhắc nhở 54 cơ sở.

Huyện xác định phương hướng tới là tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC&CNCH như: Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 18-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 8376/KH-UBND ngày 20-12-2021 và Kế hoạch số 782/KH-UBND ngày 17-2-2023 của UBND tỉnh. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực PCCC&CNCH, nhất là việc tổ chức phân công, phân cấp quản lý ở địa bàn cơ sở. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các ngành, các cấp và toàn dân đối với công tác PCCC. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục những sai phạm, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, giải pháp an toàn PCCC, nhất là đối với các cơ sở thuộc Phụ lục IV do UBND cấp xã quản lý.

Minh Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN