Tiếp tục thực hiện nghiêm việc chào cờ, hát Quốc ca và chấn chỉnh việc treo cờ Tổ quốc

18/09/2023 - 19:35

BDK.VN - Để việc chào cờ và hát Quốc ca được thực hiện nghiêm túc, ngày 17-9-2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 5686 đề nghị các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố thường xuyên giáo dục, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc chào cờ đầu tuần, hát Quốc ca, Quốc tế ca (đối với đảng viên) để cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ, đầy đủ về việc hát Quốc ca khi chào cờ Tổ quốc trong các nghi lễ, sự kiện chính trị, xã hội đã được quy định.

Treo cờ tại tuyến đường xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre nhân lễ Quốc Khánh 2-9-2023.

Treo cờ tại tuyến đường xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre nhân lễ Quốc Khánh 2-9-2023.

Tổ chức nghiêm túc việc hát Quốc ca trong tất cả các sự kiện đã được quy định (chào cờ đầu tuần, lễ kỷ niệm, đại hội...). Trong đó, tất cả đại biểu và người tham dự lễ chào cờ phải hát Quốc ca to, rõ; hạn chế việc chỉ sử dụng nhạc có lời mà không hát. Đặc biệt, Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện nghiêm việc hát Quốc ca trong nhà trường.

Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của treo cờ Tổ quốc, chào cờ đầu tuần, hát Quốc ca; nhằm nâng cao nhận thức, cổ vũ, động viên và giáo dục ý nghĩa thiêng liêng của việc chào cờ, hát Quốc ca cho cán bộ, đảng viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện hát Quốc ca; cung cấp bản ghi âm nhạc Quốc ca không lời để sử dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần tại địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung theo Công văn số 3218/UBND KGVX ngày 2-5-2023 của UBND tỉnh về chấn chỉnh việc treo cờ Tổ quốc và tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh.

                                                                             Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN