Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 17

17/05/2021 - 07:47

BDK - Đơn vị bầu cử số 17: gồm Hương Mỹ, Ngãi Đăng, Tân Trung, Cẩm Sơn, Minh Đức, Thành Thới A, An Thới, An Định. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu HĐND được bầu: 03 người.

1. PHẠM XUÂN ĐÔNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM XUÂN ĐÔNG

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM XUÂN ĐÔNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16-5-1986

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán:  Xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 028, ấp Thanh Nam, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

    Nơi ở hiện nay:  Như trên.

9. Số Chứng minh nhân: 321201026. Ngày cấp: 30/6/2016. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.                    

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn.

15. Nơi công tác: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mỏ Cày Nam.

16. Ngày vào Đảng: 20-4-2007.

- Ngày chính thức: 20-4-2008; Số thẻ đảng viên: 32.033559.

- Chức vụ trong Đảng: Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ Huyện đoàn.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

- Tên tổ chức đoàn thể: MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Thành viên.

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng:  Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh 2014; Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2014; Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2015.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian, công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)

- Từ tháng 10-2005 đến tháng 10-2006: Ủy viên Ban Chấp hành Xã đoàn Tân Thanh Tây, Bí thư Chi đoàn ấp Thanh Nam.

- Từ tháng 11-2006 đến tháng 3-2009: Phó bí thư Xã đoàn Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày, Bến Tre.

- Từ tháng 4-2009 đến tháng 9-2009: Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời Huyện Đoàn Mỏ Cày Bắc, Phó bí thư Xã đoàn Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc.

- Từ tháng 10-2009 đến tháng 5-2012: Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Cán bộ Huyện Đoàn, Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc.

- Từ tháng 6-2012 đến tháng 8-2012: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Mỏ Cày Bắc.

- Từ tháng 9-2012 đến tháng 3-2016: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc.

- Từ tháng 4-2016 đến tháng 7-2017: Phó bí thư Huyện đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc.

- Từ tháng 8-2017 đến tháng 9-2017: Chánh Văn Phòng Tỉnh đoàn Bến Tre.

- Tháng 10-2017 đến tháng 12-2019: Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Bến Tre.

- Từ tháng 1-2020 đến tháng 7-2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Mỏ Cày Nam.

- Từ tháng 7-2020 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Bí thư Huyện đoàn Mỏ Cày Nam.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi cảm thấy thật tự hào khi được sinh ra, lớn lên và được cống hiến từ thực tiễn làm công tác thanh niên trên quê hương Đồng Khởi anh hùng; tôi càng cảm thấy vinh dự khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh  nhiệm kỳ này, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc sau:

1. Với trách nhiệm là người đại diện cho dân, tôi sẽ thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân và cử tri tỉnh nhà. Nắm bắt, chia sẻ, phản ánh kịp thời những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của người dân đến với HĐND tỉnh và các ngành chức năng. Kiến nghị các cơ quan chức năng để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, quan tâm đến chính sách xã hội và công tác an sinh xã hội. Chú ý nhiều hơn đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ...

2.  Tôi sẽ không ngừng phấn đấu, tu dưỡng về đạo đức, tác phong, năng lực để có thể đóng góp nhiều nhất cho hoạt động của HĐND tỉnh, là cơ quan đại diện cho người dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Thực hiện tốt chức năng giám sát để bộ máy chính quyền thật sự trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng là chính quyền “của dân, do dân và vì dân”. Tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác trong bộ máy công quyền. Tham gia đóng góp xây dựng chính quyền công khai, minh bạch, năng động, thân thiện.

3. Với trách nhiệm là đại biểu trẻ, tôi sẽ tham gia ý kiến với HĐND tỉnh có những chính sách về an sinh xã hội để cho các tầng lớp thanh niên được thụ hưởng về lĩnh vực nghề nghiệp và việc làm, khởi nghiệp và lập nghiệp, làm giàu trên chính quê hương của mình; tiếp tục đề xuất xây dựng và phát huy các thiết chế văn hóa, sân chơi, khu vui chơi để thanh thiếu nhi và nhân dân được sinh hoạt văn hóa văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao. Từ đó, góp phần hạn chế tình trạng thanh thiếu nhi vi phạm pháp luật và sa vào tệ nạn xã hội; đề xuất quan tâm các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhất là doanh nhân trẻ có điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi; các hỗ trợ cho nhóm thanh niên yếu thế cơ hội phát triển có điều kiện hội nhập cộng đồng toàn diện.

4. Từ những kiến nghị của các cử tri, các tầng lớp thanh niên, tôi sẽ tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ngành chức năng để cùng với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện, tỉnh nhà và các tổ chức thành viên tiếp tục sáng tạo, đề ra các giải pháp cụ thể để kết nối, huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, thực hiện các nguyện vọng chính đáng của cử tri và đoàn viên thanh niên.

Bản thân tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý cô bác, anh chị cử tri. Đối với tôi, những lời góp ý đó không chỉ cho bản thân tôi mà còn là những tâm tư, nguyện vọng của quý cô bác, anh chị cử tri gửi gắm đến Đảng, hệ thống chính trị và chính quyền các cấp. Tôi tâm nguyện rằng, dù có được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm hay không, tôi vẫn nguyện làm hết sức mình trên cương vị công tác của mình là phục vụ nhân dân và làm tốt công tác chăm lo cho thanh thiếu nhi. Tôi sẽ luôn học tập, trau dồi kiến thức để không ngừng hoàn thiện mình và phục vụ cho tổ chức, cho nhân dân ngày càng tốt hơn, không phụ lòng tin và sự ủng hộ của cử tri đã gửi gắm.

2. VŨ THANH HẢI

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: VŨ THANH HẢI

2. Họ và tên khai sinh: VŨ THANH HẢI

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20-12-1983

4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Sơn Đông, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 17E, đường Trương Định, Phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

    Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Căn cước công dân: 083083006666. Ngày cấp: 23-1-2021. Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

10. Dân tộc: Kinh.                    

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính - Tín dụng.

- Học vị: Thạc sĩ kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ TOEIC 660.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

15. Nơi công tác: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre.

16. Ngày vào Đảng: 4-12-2009.

- Ngày chính thức: 4-12-2010; Số thẻ đảng viên: 32.040557.

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

- Tên tổ chức đoàn thể: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bến Tre.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre; Ủy viên Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bến Tre.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016; Chiến sĩ thi đua ngành ngân hàng năm 2014, 2019.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian, công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 8-2005 đến tháng 9-2005: Chuyên viên tín dụng, Phòng tín dụng 2, Sở giao dịch II, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

- Từ tháng 9-2005 đến tháng 11-2005: Chuyên viên tín dụng, Phòng tín dụng - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Định (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

- Từ tháng 12-2005 đến tháng 5-2009: Chuyên viên tín dụng tại các Phòng tín dụng 2, Tín dụng 1 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre (TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

- Từ tháng 6-2009 đến tháng 9-2012: Phó trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre.

- Từ tháng 10-2012 đến tháng 8-2013: Lần lượt giữ các chức vụ Phó trưởng phòng phụ trách Phòng khách hàng doanh nghiệp, Trưởng phòng Khách hành doanh nghiệp - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre.

- Từ tháng 9-2013 đến nay: Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre; Phó Bí thư Đảng ủy từ tháng 5-2015; Bí thư Đảng ủy từ tháng 6-2020; Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh từ tháng 6-2016.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Trong nhiệm kỳ vừa qua, bản thân tôi đã luôn nỗ lực không ngừng, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Đối chiếu với chương trình hành động ở đầu nhiệm kỳ, tôi thấy bản thân đã làm tốt các cam kết với cử tri, cụ thể như sau:

- Tôi đã thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối để thể hiện quyền làm chủ của cử tri, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của cử tri. Trong nhiệm kỳ, tôi thường xuyên đưa ra các ý kiến thảo luận có trách nhiệm, sát với thực tế được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm ghi nhận, góp phần vào sự thành công của các kỳ họp cũng như các cuộc giám sát của HĐND tỉnh.

- Tôi đã kịp thời triển khai chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong hoạt động ngân hàng, góp phần quan trọng vào sự đổi mới và phát triển của tỉnh cũng như huyện Mỏ Cày Nam. Thông qua nguồn vốn vay của ngân hàng, nhiều dự án, mô hình sản xuất và cả ý tưởng khởi nghiệp đã được triển khai và không ngừng phát huy hiệu quả. Trong đó, có mô hình dừa hữu cơ tại Mỏ Cày Nam đạt diện tích 3.000ha. Về kết cấu hạ tầng, đã tài trợ vốn, đưa vào sử dụng Dự án quốc lộ 60 mới với tổng mức đầu tư 1.750 tỷ đồng nối liền cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 60 cũ ở địa bàn Mỏ Cày Nam.

- Trong 5 năm qua, tôi đã đồng hành cùng đơn vị công tác trực tiếp thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng, cụ thể: tài trợ 2 xe cứu thương số tiền 2,5 tỷ đồng; thiết bị y tế 2,1 tỷ đồng; khắc phục thiên tai hạn mặn 6,2 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt 1 tỷ đồng, 5 máy lọc nước, 4.700 bồn chứa nước); hàng chục căn nhà, máy vi tính; hàng trăm suất quà Tết cho người nghèo mỗi năm…

Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được đề cử, giới thiệu tiếp tục ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ tới, tôi sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Về thực hiện chức năng xây dựng chính sách, chức năng giám sát và giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm

Tôi sẽ luôn sâu sát với người dân, tích cực đóng góp vào việc xây dựng các nghị quyết, chính sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi, gắn bó để lắng nghe và tích cực phản ánh các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan chức năng. Kiên trì theo dõi, đeo bám, giám sát việc giải quyết các yêu cầu chính đáng của nhân dân. Kiến nghị đổi mới công tác giám sát để việc thực hiện các nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất, việc xử lý các vấn đề của cử tri được hợp tình hợp lý nhất. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

2. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Là lãnh đạo Chi nhánh của một ngân hàng quốc doanh có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam, tôi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quý bà con vay vốn. Đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn cho các công trình, dự án có hiệu quả, các dự án phát triển hạ tầng trên địa bàn huyện; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tạo đầu ra cho các mặt hàng nông sản địa phương (nhất là các mặt hàng thế mạnh: dừa, heo, tôm, trái cây…) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Với vai trò là thành viên sáng lập của “Quỹ đầu tư khởi nghiệp” của UBND tỉnh, đồng thời có mối quan hệ tốt với nhiều doanh nhân thành đạt,  tôi có điều kiện thuận lợi để tham gia triển khai Chương trình “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” giúp mọi người dân, nhất là thế hệ con em chúng ta vươn lên làm giàu, thoát nghèo.

3. Về thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội

Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là các chương trình liên quan đến sinh kế của người dân, khắc phục thiên tai hạn mặn, chống biến đổi khí hậu. Quan tâm hạ tầng giao thông nông thôn (tôi đã vận động xây dựng được 3 cầu cho huyện năm 2021, sẽ tiếp tục vận động các năm sau). Duy trì chương trình quà Tết cho người nghèo hàng năm.

Tôi rất vinh dự và phấn khởi khi được giới thiệu về tái cử tại đơn vị bầu cử số 17 huyện Mỏ Cày Nam. Đây là lần thứ 2 tôi được ứng cử trên chính quê hương của tôi - quê hương Đồng Khởi anh hùng. Với cả quyết tâm và nhiệt huyết, tôi nguyện góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới. Nếu được tiếp tục làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có thêm điều kiện và cơ hội để thực hiện mong ước của mình.

3. NGUYỄN VĂN BÉ TƯ

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN BÉ TƯ

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN BÉ TƯ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 30-4-1970     

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 203, ấp An Lợi, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

 Nơi ở hiện nay: Như trên

9. Số Chứng minh nhân dân: 320705082. Ngày cấp 29-7-2019. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.                 

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác tư tưởng.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch HĐND huyện.

15. Nơi công tác: HĐND huyện Mỏ Cày Nam.

16. Ngày vào Đảng: 3-2-1992.

- Ngày chính thức: 3-21993; Số thẻ đảng viên: 32.003469.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

18. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã trao tặng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2005; Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao năm 2015; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2015.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

20. Là đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2011 và 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 7-1988 đến tháng 9-1992: Cán bộ Ban Tư pháp xã An Thới.

- Từ tháng 10-1992 đến tháng 9-1995: Cán bộ Văn phòng UBND xã An Thới.

- Từ tháng 10-1995 đến tháng 9-2000: Đảng ủy viên, Bí thư Xã Đoàn An Thới.

- Từ tháng 10-2000 đến tháng 11-2002: Đảng ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy xã An Thới.

- Từ tháng 12-2002 đến tháng 3-2009: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Thới; được Tỉnh ủy quyết định bổ sung Huyện ủy viên năm 2008, đại biểu HĐND huyện khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2011.

- Từ tháng 4-2009 đến tháng 6-2011: Huyện ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỏ Cày Nam.

- Từ tháng 7-2011 đến tháng 8-2015: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

- Từ tháng 9-2015 đến tháng 6-2016: Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam.

- Từ tháng 7-2016 đến nay: Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Trong nhiệm kỳ qua tôi được sự ủng hộ của cử tri, sự phối hợp của các ngành và địa phương. Ở vị trí Thường trực HĐND huyện Mỏ Cày Nam, tôi thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Quyết định nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền, các nghị quyết giám sát cũng đã tác động mạnh mẽ thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội từng bước nâng dần đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trước nhất tôi cảm ơn, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026, đây có thể nói là niềm vinh dự to lớn và cũng là  trách nhiệm hết sức nặng nề đối với bản thân tôi. Theo Luật Tổ chức chính quyền đia phương quy định: HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên.

Qua một thời gian hơn nhiệm kỳ là đại biểu HĐND huyện tôi rất thấu hiểu rằng vai trò của HĐND có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc quyết định các vấn đề: về tài chính ngân sách, chủ trương đầu tư, chính sách phát triển kinh tế - xã hội… của địa phương theo Nghị quyết của Đảng.

Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của 5 năm tới là làm sao đưa tỉnh nhà, phát triển ngang bằng với các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, làm tiền đề để Bến Tre phát triển vào tốp đầu cả nước trong những năm tiếp theo. Đối với huyện Mỏ Cày Nam, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ là phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, để đến 2025 huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đây có thể nói là 2 nhiệm vụ song hành mang ý nghĩa quyết định cho việc thay đổi diện mạo của huyện Mỏ Cày Nam. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên là đầu tiên phải lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội mà tập trung là kinh tế hộ, kinh tế gia đình làm điểm đột phá…, đồng thời, ngoài việc phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thì phát triển kinh tế vườn và chăn nuôi là thế mạnh của huyện Mỏ Cày Nam .

 Tuy nhiên, trong thời gian qua kinh tế nông nghiệp của bà con nông dân chúng ta cũng găp không ít những khó khăn: điệp khúc được mùa mất giá; hạn mặn kéo dài; đại dịch Covid -19, dịch tả heo châu Phi, sâu đầu đen hại dừa… ảnh hưởng không nhỏ đến đời sông của một bộ phận nhân dân.

Là người con sống và lớn lên tại huyện Mỏ Cày Nam, bản thân tôi rất chia sẻ suy nghĩ và ray rứt, làm thế nào để cuộc sống người dân giảm bớt những khó khăn này?

Những khó khăn đó càng đặt ra cho anh chị em chúng tôi là những người đương chức càng phải tâm huyết, trách nhiệm, tìm ra nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả nhất để từng bước giảm bớt khó khăn, cải thiện, nâng dần mức sống của người dân.

Việc gặp gỡ tiếp xúc cử tri hôm nay, do thời lượng có hạn, nên chương trình hành động chỉ mang tính định hướng một số công việc trọng tâm. Nếu được sự tin tưởng, tín nhiệm của cô bác cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin toàn tâm toàn ý thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định. Luôn gần gũi, lắng nghe tiếp thu đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của cô bác cử tri, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc cử tri nơi bầu ra mình, kịp thời đề xuát các cơ quan chức năng giải quyết các yêu cầu bức xúc của cử tri, sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đó là: luôn quan tâm việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng hữu cơ, giống tốt, sạch bệnh, mà trước mắt cùng với HĐND khóa mới nghiên cứu, thảo luận và ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  trên địa bàn.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả.

Tăng cường công tác khảo sát, giám sát, nhất là các dự án, các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững; công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, đưa người lao động làm việc ở nuơc ngoài có thời hạn, về nước sạch và vệ sinh môi trường… tích cực tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến để đưa ý kiến của cô bác, anh chị cử tri đến diễn đàn các kỳ họp HĐND tỉnh, sát với tình hình thực tế của địa phương để từng bước nâng cao đời sông vật chất, tinh thần cho người dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tạo nền tảng  cho địa phương phát triển nhanh và bền vững.

3. Nếu được sự tin tưởng lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bản thân tôi sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu với sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần cao nhất và hiệu quả nhất, để xứng đáng với niềm tin tưởng gửi gắm của cử tri.

4. HUỲNH NGỌC LAN VY

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: HUỲNH NGỌC LAN VY

2. Họ và tên khai sinh: HUỲNH NGỌC LAN VY

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22-3-1991

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

7. Quê quán: Xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 224F5 Khu phố 4, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Chứng minh nhân dân: 321638698. Ngày cấp: 23-12-2020. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông .

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Y dược.

- Học vị: Bác sĩ chuyên khoa cấp 1.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B2.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bác sĩ tâm thần Nhi.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bác sĩ.

15. Nơi công tác: Bệnh viện Tâm thần Bến Tre.

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Câu lạc bộ Trí thức trẻ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức trẻ.

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

18. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh năm 2019-2020.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 11-2015 đến nay: Bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Bến Tre.

- Từ tháng 9-2017 đến nay: Thành viên Câu lạc bộ Trí thức trẻ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi rất vinh hạnh khi nhận được sự tin tưởng của Câu lạc bộ Trí thức trẻ, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Bệnh viện Tâm thần Bến Tre đã đề cử, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Được xuất hiện tại đây ngày hôm nay tôi xin chân thành cảm ơn các tổ chức đã giới thiệu tôi, cảm ơn sự chu đáo và nhiệt tình của Ủy ban MTTQ và địa phương đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri an toàn, thân tình và nghiêm túc.

Lần đầu tiên tham gia vào một hoạt động của chính quyền địa phương lại với vai trò, nhiệm vụ quan trọng tôi không khỏi bỡ ngỡ và cảm thấy đôi chút thách thức, nhưng qua học tập, nghiên cứu cũng như hiểu thấu đáo về tổ chức HĐND tỉnh tôi đã tự tin hơn và nhận ra đây là cơ hội để tôi có thể thực hiện khát vọng bảo vệ và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân.

Nếu được là một đại biểu HĐND tỉnh, tôi có cơ hội được gắn bó với cử tri đặc biệt ở huyện Mỏ Cày Nam chúng ta, nơi tôi tự hào được là một phần trong công cuộc Đồng khởi mới, góp phần xây dựng quê hương thứ hai của tôi cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của chồng con tôi, tôi được vinh dự đại diện cho ý chí, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Là một bác sĩ, bệnh nhân và bệnh tật luôn là đối tượng tôi quan tâm đến đầu tiên, trong diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, sức khỏe chúng ta phải đối diện với nguy cơ tổn thương rất lớn, mà trong đại dịch thì vai trò y tế cộng đồng đã được chứng minh là có hiệu quả, y tế cộng đồng phải gắn liền với y tế địa phương và mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu. Để làm được việc này các chính sách về y tế cộng đồng cần được quan tâm. Ví dụ thúc đẩy sự quan tâm của các cấp lãnh đạo về sàng lọc và thăm khám ban đầu, hay điều trị dựa vào cộng đồng. Là bác sĩ tâm thần, tôi đồng cảm và chia sẻ với những gia đình có người thân mắc rối loạn tâm thần nặng, tôi thấu hiểu những nỗi đau của bệnh nhân, họ không chỉ đấu tranh với bệnh tật mà còn phải chịu đựng sự kì thị của xã hội, tôi mong muốn thúc đẩy quá trình phục hồi chức năng lao động của những bệnh nhân này và trả họ lại đời sống bình thường.

Là một bác sĩ chuyên khoa về Tâm thần Nhi, tôi đang rất trăn trở về tỷ lệ rối nhiễu tâm trí ở trẻ em, Bệnh viện Tâm thần Bến Tre khảo sát nhanh các trường tiểu học công lập trên địa bàn thành phố thì cứ 10 trẻ có 1 trẻ đang học tại trường từ lớp 1 đến lớp 5 mắc các rối loạn tâm lý, tâm thần các mức độ từ nhẹ đến nặng, rõ ràng số lượng lớn trẻ đang có vấn đề sức khỏe chưa được quan tâm, thực tế con số này còn cao hơn rất nhiều vì trên cả tỉnh chúng tôi chưa có điều kiện khảo sát. Riêng đối với trẻ mầm non, mẫu giáo chúng tôi ghi nhận có 3,2% trẻ có nguy cơ tự kỷ (tự kỷ là một rối loạn rất nặng, có thể gây khuyết tật chức năng xã hội nếu không can thiệp sớm). Tỷ lệ cao là vậy nhưng chúng ta còn rất khó khăn trong việc can thiệp, vi thiếu nhân lực, thiếu cơ sở vật chất và thiếu cả sự quan tâm từ cộng đồng. Chứng kiến những đứa trẻ không có khả năng tự bảo vệ và bị gông xích, bị bỏ rơi, bản thân tôi có quyết tâm phải làm thay đổi tình trạng trên. Khi không là đại biểu HĐND tôi vẫn tiếp tục khám điều trị khoảng 3.000 lượt bệnh nhi/năm, trong 5 năm là 15.000 lượt. Trong khi là đại biểu HĐND tỉnh tôi có thể tác động đến quá trình xây dựng và phê duyệt các chính sách liên quan điều trị phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho những người bị rối nhiễu tâm trí, thay cử tri giám sát những hoạt động thực tế này và hiệu quả có thể tác động trực tiếp và gián tiếp cho hơn 143.000 người, thậm chí hơn 1.280.000 người (dân số huyện Mỏ Cày Nam và tỉnh Bến Tre năm 2019).

Tôi tuy trẻ, không có nhiều kinh nghiệm bằng các cô chú, anh chị đi trước nhưng bằng sức trẻ, tôi muốn cống hiến nhiệt huyết, kiến thức và ứng dụng các tiến bộ về y tế trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Là một trí thức trẻ lại là nữ, tôi hiểu xã hội vẫn còn nhiều định kiến khi những người như tôi quyết định dấn thân tham gia chính trị, mặc dù quan điểm, chủ trương của nhà nước khuyến khích tối đa sự bình đẳng giới, tôi xuất hiện tại đây chính là minh chứng cho điều đó, nhưng theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 2020 chỉ có 1,9% nữ dưới 40 tuổi trong bộ máy cấp tỉnh. Tôi cho rằng sau trẻ em, phụ nữ cũng là thành phần yếu thế trong xã hội, khi là đại biểu HĐND tỉnh tôi có thể hiểu và đồng cảm với những khó khăn rất đặc thù của cử tri nữ. Tôi hy vọng thay cử tri nữ bày tỏ những khó khăn này và nghiên cứu phương pháp giải quyết, chẳng hạn vấn đề trầm cảm sau sinh và bạo lực gia đình.

Việc có nhận đủ tin yêu của mọi người để hiện thực hóa khát vọng ấy hay không còn là một ẩn số, nhưng tôi chân thành cảm ơn quý cử tri đã đến đây dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ cùng tôi, để tôi có cơ hội lan truyền những ngọn lửa nhỏ đến mọi người, biết đâu được sẽ giao thoa với lý tưởng của các anh chị là đại biểu HĐND và đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ này để cùng quan tâm đến những người yếu thế, chưa có tiếng nói trong xã hội. Tôi xin mượn câu nói của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trong đợt phòng chống dịch Covid-19 để kết thúc chương trình hành động của mình rằng chúng ta sẽ “Không bỏ ai lại sau lưng”.

5. HỒ THỊ HOÀNG YẾN

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: HỒ THỊ HOÀNG YẾN

2. Họ và tên khai sinh: HỒ THỊ HOÀNG YẾN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 24-4-1971

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Sơn Đông, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã Sơn Đông, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số B2, khu tập thể Nguyễn Huệ, Khu phố 6, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Số B3, khu tập thể Nguyễn Huệ, Khu phố 6, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

9. Số Căn cước công dân: 083171006666. Ngày cấp: 23-1-2021. Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị chuyên ngành Tổ chức.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

15. Nơi công tác: Tỉnh ủy Bến Tre.

16. Ngày vào Đảng: 23/3/1993.

- Ngày chính thức: 23/3/1994 ; Số thẻ đảng viên: 32.011323.

- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre.

18. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2017, Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương năm 2021.

19. Tình trạng sức khỏe: Tốt

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 12-1989 đến tháng 2-1995: Nhân viên Văn phòng UBND xã Sơn Đông, TP. Bến Tre.

- Từ tháng 3-1995 đến tháng 11-2000: Nhân viên Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Tỉnh ủy Bến Tre.

- Từ tháng 12-2000 đến tháng 11-2003: Nhân viên, Chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre.

- Từ tháng 12-2003 đến tháng 7-2010: Phó chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre.

- Từ tháng 8-2010 đến tháng 11-2010: Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre.

- Từ tháng 12-2010 đến tháng 6-2012: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre.

- Từ tháng 7-2012 đến tháng 6-2015: Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Bến Tre.

- Từ tháng 7-2015 đến tháng 10-2015: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre.

- Từ tháng 11-2015 đến tháng 10- 2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre.

- Từ tháng 10-2020 đến nay: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, được bố trí về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 17 (gồm 8 xã thuộc huyện Mỏ Cày Nam), bản thân tôi nhận thấy đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm to lớn đối với Đảng, nhân dân trong tỉnh nói chung và huyện Mỏ Cày Nam nói riêng. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa:

1. Sẽ cố gắng nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri; dành thời gian lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh đến HĐND các cấp giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm như sản phẩm nông nghiệp làm ra tiêu thụ chậm, giá cả không ổn định; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao trong đó có gia đình chính sách, người có công; biến đổi khí hậu, hạn mặn, dịch bệnh…; ô nhiễm môi trường; đạo đức gia đình, xã hội bị giảm sút, tệ nạn xã hội, cướp giật, trộm cắp, ma túy, tai nạn giao thông, “tín dụng đen”… Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ cùng với cấp ủy, HĐND tập trung phát triển kinh tế - xã hội, huy động nhiều nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cụm, khu công nghiệp, đô thị; xây dựng xã nông thôn mới; hoàn thiện chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực của tỉnh để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp; hoàn thiện hệ thống thủy lợi ngăn mặn, trữ ngọt; có giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường; quan tâm đầu tư lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục; chăm sóc gia đình chính sách, người có công; giải quyết việc làm cho nhân dân; làm tốt công tác an sinh xã hội; kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo; có các giải pháp ngăn chặn, hạn chế và giảm dần các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tình trạng nghiện ma túy, trộm cắp, “tín dụng đen”... xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

3. Huyện Mỏ Cày Nam là huyện anh hùng, chiếc nôi của “Đồng khởi”, với nét đặc trưng văn hóa khác biệt, nhằm phát huy giá trị văn hóa, tinh thần Đồng khởi, sức sáng tạo, ý chí khát vọng, nghị lực vươn lên của con người Mỏ Cày Nam, tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất HĐND tỉnh và các ngành chức năng có cơ chế, chính sách phù hợp kêu gọi thu hút đầu tư để khai thác hết tiềm năng, lợi thế của huyện, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị, cụm công nghiệp… xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2024; xây dựng đô thị Mỏ Cày đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2030, trở thành đô thị Dừa của Bến Tre theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỏ Cày Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là trách nhiệm của cán bộ đương nhiệm trong hệ thống chính trị của tỉnh, huyện đối với Đảng bộ và nhân dân Mỏ Cày Nam.

Với tâm niệm Mỏ Cày Nam là quê hương của mình, tôi hứa không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, suốt đời phục vụ nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, với quyết tâm chính trị cao nhất, đáp ứng lòng tin của cử tri để xây dựng quê hương Bến Tre nói chung và Mỏ Cày Nam nói riêng phát triển và giàu mạnh, cuộc sống của nhân dân luôn giàu có và hạnh phúc. Cảm ơn MTTQ, chính quyền địa phương tổ chức hội nghị để các ứng cử viên được gặp gỡ cử tri trao đổi tâm tư, nguyện vọng trước ngày bầu cử.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN