Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 4

17/05/2021 - 07:47

BDK - Đơn vị bầu cử số 4: gồm thị trấn Giồng Trôm, Bình Hòa, Châu Bình, Châu Hòa, Bình Thành. Số người ứng cử: 03 người; số đại biểu HĐND được bầu: 02 người.

1. HÀ QUỐC CƯỜNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: HÀ QUỐC CƯỜNG

2. Họ và tên khai sinh: HÀ QUỐC CƯỜNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 4-10-1982

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Ấp Phước Tân, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Số 73/1 ấp Phước Tân, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

9. Số Chứng minh nhân dân: 321124538. Ngày cấp: 16-10-2017. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.

- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre.

15. Nơi công tác: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre.

16. Ngày vào Đảng: 15-11-2002.

- Ngày chính thức: 15-11-2003; Số thẻ đảng viên: 32.023015.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ Tỉnh Đoàn.

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

18. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 9-2005 đến tháng 4-2009: Bí thư Xã Đoàn Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 5-2009 đến tháng 6-2009: Phó bí thư Huyện Đoàn Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 7-2009 đến tháng 2-2014: Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Tỉnh Đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn.

- Từ tháng 3-2014 đến 10-2015: Phó bí thư Tỉnh Đoàn.

- Từ tháng 11-2015 đến tháng 7-2018: Phó bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn.

- Từ tháng 8-2018 đến tháng 10-2019: Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn.

- Từ tháng 10-2019 đến nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thật tự hào khi tôi được sinh ra, lớn lên và được cống hiến từ thực tiễn làm công tác thanh niên trên quê hương Bến Tre Đồng Khởi anh hùng; tôi cảm thấy vinh dự và hạnh phúc khi được cử tri nơi công tác và nơi cư trú đồng ý chọn cử, được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

“Lắng nghe, hiểu đúng và quyết tâm hành động” là phương châm hoạt động của tôi từ trước đến nay và nếu được sự tín nhiệm của quý cô bác, anh chị cử tri bầu chọn là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, chắc chắn phương châm này sẽ được thể hiện rõ hơn. Tôi sẽ sâu sát lắng nghe để tiếp nhận những mong muốn, nguyện vọng của cử tri, những kiến nghị và cả những đóng góp của quý cử tri. Trên cơ sở đó, tôi sẽ cân nhắc từng vấn đề để đề xuất những chủ trương, chính sách mang tính khả thi, phù hợp với đòi hỏi của sự phát triển của một địa phương giàu truyền thống cách mạng và đang có khát vọng vươn lên, sách vai với khu vực và cả nước như Bến Tre nói chung và huyện Giồng Trôm nói riêng.

Với tư cách là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tham gia ý kiến với HĐND tỉnh có những chính sách về an sinh xã hội để cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các tầng lớp thanh niên được thụ hưởng, nhất là về lĩnh vực nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu trên chính quê hương của mình; kiến nghị những giải pháp, chính sách cho vấn đề hạn mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu; hoàn thiện hệ thống thủy lợi và cấp nước trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn mặn.

Với trách nhiệm là đại biểu trẻ, là một cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, một người làm công tác thanh niên, tôi sẽ đẩy mạnh các phong trào có tính giáo dục cao, kịp thời phát hiện tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình như: Danh hiệu Tôi - Người thanh niên Đồng Khởi mới, Công dân Đồng Khởi, Công dân Đồng Khởi danh dự, các gương khởi nghiệp tiêu biểu trong thanh niên… qua đó cổ vũ và nuôi dưỡng những giá trị đẹp, nhân văn trong thanh thiếu niên. Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ trên nhiều lĩnh vực để nuôi dưỡng những giá trị đẹp, hạn chế vấn đề bạo lực, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Về công tác bảo vệ môi trường: đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường phải theo hướng tăng cường tác dụng phòng ngừa, xây dựng Bến Tre xanh, sạch, năng động trở thành địa phương đáng sống trong tương lai. Kiến nghị với chính quyền các cấp kêu gọi đầu tư vào tỉnh phải có chọn lọc, không vì mục tiêu phát triển kinh tế mà đánh đổi môi trường sống của người dân trong tỉnh.

Tôi nhận thức rất rõ rằng, nếu trở thành một đại biểu HĐND tỉnh, trách nhiệm của tôi sẽ nặng nề hơn, nhưng với phương châm của mình, trong thực hiện các nhiệm vụ được HĐND tỉnh phân công và cử tri giao phó; tôi sẽ đầu tư nhiều tâm huyết, thời gian, công sức để thực hiện hiệu quả những vấn đề chung của địa phương đặc biệt là những vấn đề mà cử tri quan tâm.

2. NGUYỄN TRÚC HẠNH

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN TRÚC HẠNH

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN TRÚC HẠNH

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10-2-1976                  

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 09D/1, Ấp 1, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Căn cước công dân: 083176006666. Ngày cấp: 23-1-2021. Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Triết học.

- Học vị: Thạc sĩ Triết học.                       

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ C.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Huyện ủy.

15. Nơi công tác: Huyện ủy Giồng Trôm.

16. Ngày vào Đảng: 29-4-1999.

- Ngày chính thức: 29-4-2000; Số thẻ đảng viên: 32.010986.

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Việt Nam.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên Công đoàn cơ sở Văn phòng Huyện ủy Giồng Trôm.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (nhiệm kỳ 2010 - 2012 và 2013 - 2016).

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 8-1996 đến tháng 6-2000: Được tuyển dụng vào Trường Chính trị Bến Tre, đi thi và học đại học tại Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội.

- Từ tháng 7-2000 đến tháng 4-2009: Giảng viên khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Bến Tre.

- Từ tháng 5-2009 đến tháng 11-2012: Chuyển công tác về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, được phân công nhiệm vụ là chuyên viên Phòng Giáo dục Lý luận chính trị; tháng 6-2010 giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tháng 8-2010, được bổ nhiệm Phó trưởng phòng Giáo dục Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Từ tháng 12-2012 đến tháng 6-2015: Được bổ nhiệm Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ tháng 8-2014 đến tháng 6-2015.

- Từ tháng 12-2015 đến tháng 9-2019: Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Bến Tre.

- Là Đảng ủy viên Đảng ủy Trường Chính trị Bến Tre từ tháng 12-2015; đến tháng 3-2018 là Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị Bến Tre.

- Là đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Từ ngày 20-9-2019 đến nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi người con của quê hương Ba Tri, được Tỉnh ủy phân công về công tác tại huyện Giồng Trôm hơn một năm qua. Đối với tôi, được về với quê hương Giồng Trôm là một cơ duyên, là điều may mắn và một niềm vinh dự, bởi từ lâu tôi có rất nhiều tình cảm với vùng đất và con người nơi đây. Cách nay 5 năm, khi tôi còn công tác tại Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, tôi được giới thiệu về ứng cử và được cử tri các xã Tiểu vùng 3 của huyện Giồng Trôm tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hôm nay, tôi rất may mắn và hạnh phúc khi được tiếp tục giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 4, gồm 4 xã và thị trấn của huyện Giồng Trôm, nơi tôi đã gắn bó hơn một năm qua và đã được bà con cử tri dành tình cảm, đón nhận khi tôi về đây công tác.

Với 5 năm làm nhiệm vụ người đại biểu nhân dân tại huyện Giồng Trôm, đặc biệt với hơn một năm thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Bí thư Huyện ủy, đã giúp tôi thâm nhập thực tế cơ sở, thấu hiểu những khó khăn của cơ sở và đời sống của bà con. Tôi đã cùng Đảng bộ, chính quyền và bà con nhân dân huyện nhà nỗ lực, cố gắng, vượt qua rất nhiều khó khăn, đặc biệt là bà con đã đồng hành cùng chúng tôi vượt qua những khó khăn vô cùng khắc nghiệt của tình hình hạn mặn và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để ổn định cuộc sống, khôi phục lại sản xuất, duy trì sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, cùng chung tay chăm lo cho mọi hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội - đây là điểm sáng của huyện Giồng Trôm trong nhiều năm qua, mặc dù huyện còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với trách nhiệm của một cán bộ, đảng viên và là người đứng đầu Đảng bộ huyện, tôi nhận thấy mình vẫn còn hạn chế, chưa làm tròn hết mọi nhiệm vụ đối với quê hương Giồng Trôm, với bà con nhân dân nơi đây, bởi Giồng Trôm vẫn còn là huyện nghèo so với các huyện khác trong tỉnh. Đó là điều luôn trăn trở trong tôi và tôi ý thức rất rõ về trách nhiệm to lớn của mình đối với công việc, đối với nhân dân Giồng Trôm trong thời gian tới.

Nếu tôi vinh dự được quý cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐNDtỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, sẽ giúp tôi có điều kiện thuận lợi hơn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình hiện nay, tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để được gặp quý bà con, trực tiếp lắng nghe nhiều hơn tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của quý bà con cử tri. Vì vậy tôi rất mong nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của bà con. Tôi hứa sẽ phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân bằng tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của mình theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tích cực tham gia cùng HĐND xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, đặc thù của Giồng Trôm nói riêng, trong đó có 5 xã, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử số 4 của HĐND tỉnh tại huyện Giồng Trôm.

Ngoài ra, với vai trò là Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của huyện, tôi sẽ luôn trân trọng lắng nghe, trực tiếp tiếp nhận những kiến nghị từ cơ sở và quý cử tri để nghiên cứu và kiên quyết chỉ đạo UBND huyện cùng các ban ngành có liên quan xem xét giải quyết kịp thời, sát đáng. Bản thân tôi sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa, cố gắng cùng với tập thể Huyện ủy và sự đồng hành của bà con, tiếp tục khắc phục những khó khăn, thực hiện những nhiệm vụ chưa tròn, những điều mà tôi chưa làm được, nhất là khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của đất và người Giồng Trôm, tạo nên sự chuyển biến toàn diện hơn, trong đó chú trọng đến đảm bảo an ninh trật tự, hạ tầng thủy lợi, giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp và công nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay, quyết tâm thực hiện các mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, phát triển đô thị để đưa Giồng Trôm phát triển khá hơn so với mặt bằng chung các huyện, mục đích cuối cùng là làm cho đời sống bà con nhân dân được tốt hơn.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền cao hơn, tôi sẽ đại diện cho địa phương kiến nghị, đeo bám sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh vì quyền lợi của cử tri và sự phát triển của địa phương.

3. NGUYỄN MINH TÂM

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN MINH TÂM

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN MINH TÂM

3. Ngày, tháng, năm sinh: 11-1-1982

4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

7. Quê quán: Xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 852, ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số Chứng minh nhân dân: 321043114. Ngày cấp: 13-4-2014. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

10. Dân tộc: Kinh.

11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kỹ thuật môi trường.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng ủy xã.

15. Nơi công tác: Đảng ủy xã Châu Hòa.

16. Ngày vào Đảng: 29-7-2007.

- Ngày chính thức: 29-7-2008; Số thẻ đảng viên: 32.033979.

- Chức vụ trong Đảng: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã.

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian; công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Từ tháng 10-2004 đến tháng 2-2010: Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 3-2010 đến tháng 6-2016: Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 7-2016: Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 8-2016 đến tháng 5-2020: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 6-2020 đến tháng 7-2020: Bí thư Đảng ủy xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

- Từ tháng 8-2020 đến nay: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Qua theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, huyện nhiệm kỳ qua, Trong điều kiện khó khăn do thiên tại, dịch bệnh nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khá, bình quân 6,41%/năm; thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra (25,2%), chương trình xây dựng nông thôn mới phát triển khá (55/45 xã, 1 huyện, 1 thành phố và có 1 xã nông thôn mới nâng cao); giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 11,6%/năm; văn hóa, xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thu nhập bình quân đầu người không đạt chỉ tiêu (43,6/48,6 triệu đồng/người/năm); nông nghiệp phát triển chưa đạt yêu cầu (chuỗi, liên kết), hạ tầng giao thông chưa đồng bộ (liên huyện, liên tỉnh); văn hóa xã hội còn nhiều vấn đề (karaoke, nhạc sóng); an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường; tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ma tý có nơi diễn biến phức tạp. Đồng thời, thách thức lớn nhất là xâm nhập mặn và nguy cơ thiếu nước ngọt, các loại dịch bệnh mới phát sinh.

Đó là những hạn chế, khó khăn, thách thức mà đòi hỏi chính quyền phải tập trung giải quyết; trong đó HĐND, đại biểu HĐND đóng vai trò quan trọng trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, ban hành các chính sách, cơ chế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh cải thiện đời sống của nhân dân.

Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri. Từ kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, tôi nhận thấy nếu là đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ có nhiều cơ hội để học tập, rèn luyện; có điều kiện tham gia đóng góp cùng HĐND tỉnh trong các hoạt động xây dựng nghị quyết, các chủ trương, chính sách phát triển toàn diện địa phương. Trong đó đặc biệt là các giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại trong nhiệm kỳ qua (nhất là vấn đề phát triển nông nghiệp, ứng phó xâm nhập mặn, quản lý an ninh nông thôn, tệ nạn ma tý). Đồng thời, tôi sẽ tập trung thực hiện một số việc như sau:

1. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, vừa làm tốt nhiệm vụ được phân công, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

2. Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nói giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền; đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

4. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

5. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN