Tình hình, kết quả thực hiện Đề án số 06/ĐA-CP

29/03/2023 - 05:31

BDK - Thực hiện Đề án số 06/ĐA-CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thời gian qua, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt các giải pháp, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ của Đề án số 06/ĐA-CP.

Thời gian qua, các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ của Đề án số 06/ĐA-CP.

Ngày 2-3-2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1162/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án số 06/ĐA-CP trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 21-3-2022 về việc thành lập Tổ công tác để triển khai thực hiện Đề án số 06/ĐA-CP trên địa bàn tỉnh, 100% UBND cấp huyện, cấp xã và các ấp, khu phố đã thành lập tổ công tác để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành và UBND huyện, thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ của Đề án số 06/ĐA-CP trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2022 và quý I-2023, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) đã tiếp nhận gần 1,5 triệu hồ sơ. Trong đó, số lượng hồ sơ đã giải quyết trước hạn và đúng hạn chiếm tỷ lệ 99,75%, tỷ lệ hồ sơ quá hạn không đáng kể. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành hơn 100 văn bản liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm của Đề án số 06/ĐA-CP; qua đó, từng đơn vị, địa phương đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, bám sát các phần việc được giao, kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương liên quan đến Đề án số 06/ĐA-CP.

Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án số 06/ĐA-CP trên địa bàn tỉnh còn những tồn tại, khó khăn cần phải khắc phục như: Trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện, nhiều nội dung trong đề án mới, chưa có tiền lệ nên một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng, chưa thật sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác tuyên truyền, phổ biến Đề án số 06/ĐA-CP hiệu quả chưa cao. Cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ đề án, nhất là cấp cơ sở chưa được đào tạo, tập huấn công nghệ thông tin nên việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc và hướng dẫn người dân chưa đạt yêu cầu.

Việc đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” được thực hiện thường xuyên, liên tục với khối lượng công việc lớn, nhiều việc đột xuất nhưng lực lượng công an cấp xã hiện nay còn mỏng; đường truyền dữ liệu quốc gia về dân cư còn tình trạng quá tải, mất kết nối, chủ yếu vào giờ hành chính, làm chậm tiến độ thực hiện, gây phiền hà cho người dân.

Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đảm bảo theo yêu cầu phục vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thông tin tài liệu giai đoạn trước không đầy đủ, sai lệch, các loại biểu mẫu có kích thước giấy lớn đòi hỏi phải có máy scan chuyên dụng (như bản vẽ, thiết kế...). Phần mềm Quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp với phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được đồng bộ, gây khó khăn trong công tác làm sạch dữ liệu và thực hiện các thủ tục liên thông.

Mặt khác, trình độ của người dân trong việc sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, chưa thành thạo, số người lớn tuổi không có điện thoại thông minh hoặc sim chính chủ; ứng dụng VNeID chưa khai thác được hết các chức năng nên chưa thu hút được người dân cài đặt và sử dụng.

Thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục kiểm tra, rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1162/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án số 06/ĐA-CP trên địa bàn tỉnh. Xem đây là nhiệm vụ ưu tiên của cơ quan, đơn vị mình; cần khẩn trương hoàn thành dứt điểm, có hiệu quả việc triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được xác định trong Đề án số 06/ĐA-CP và trong kế hoạch của UBND tỉnh.

Tập trung rà soát, đánh giá và đề xuất cấp bổ sung trang thiết bị phục vụ triển khai DVCTT. Các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã chọn lựa, bố trí cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về năng lực chuyên môn làm công tác tiếp nhận, giải quyết các DVCTT  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện đề án, những tiện ích khi sử dụng các DVCTT, tạo sự đồng thuận, khuyến khích các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN