Toàn tỉnh có 1.810 người ứng cử trưởng ấp, khu phố

14/03/2008 - 09:55
Điểm niêm yết danh sách ứng cử viên và danh sách cử tri (ấp 1, xã Tân Hào, Giồng Trôm) tại nhà dân, rất thuận tiện cho cử tri đến xem và rà soát tên đại diện hộ đi bầu. Ảnh: TL.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, kết thúc hiệp thương bước 2, toàn tỉnh giới thiệu 2.666 người ứng cử trưởng ấp, khu phố.

Trong đó ngoài Đảng 692 người, nữ: 265, tái cử: 688 người; trình độ văn hóa cấp I: 179  cấp II và III: 1.349. Đến ngày 5-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị kết hợp với các đơn vị liên quan hiệp thương bước 3 và chính thức giới thiệu 1.810 người ra ứng cử trưởng ấp, khu phố (1 trường hợp tự ứng cử). Trong đó, ngoài đảng: 326 người (tỷ lệ 18,01%), nữ: 117 (6,4%), tái cử: 635 (35,08%); trình độ văn hóa cấp 1: (10), cấp II: 980, cấp III: 820.

 

Nhìn chung, ban công tác Mặt trận tổ chức các bước hiệp thương đúng thời gian, nội dung theo Hướng dẫn liên tịch 726 giữa Sở Nội vụ và Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Quá trình hiệp thương có sự quan tâm theo dõi của cấp ủy, hội đồng nhân dân; sự hỗ trợ, giám sát của ban thường trực mặt trận, ban thanh tra nhân dân cấp xã đảm bảo dân chủ, đúng quy định. Bên cạnh cũng còn một vài nơi số lượng đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương chưa đạt yêu cầu, trình độ văn hóa người ra ứng cử còn thấp…

 

Các địa phương đang tích cực tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu vào ngày 16-3 (chủ nhật) đông đủ, chất lượng.

Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN