Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

29/03/2023 - 17:04

BDK.VN - Ngày 29-3-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật (VHNT) trong thời kỳ mới.

Chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại tỉnh và trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố với sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười và sự tham dự của các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Nhìn lại kết quả qua 15 năm thực hiện NQ số 23-NQ/TW cho thấy diện mạo nền VHNT tỉnh nhà đã có những thay đổi, nghiêng nhiều hơn về các vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Lĩnh vực VHNT đã được quan tâm đầu tư dần tương xứng với đầu tư cho phát triển kinh tế, từng bước xây dựng, quảng bá rộng rãi hình ảnh đất và người Bến Tre.

VHNT có bước chuyển biến mới với nhiều hoạt động khá phong phú, đa dạng, có những tác phẩm với chất lượng tốt, có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, phục vụ khá tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. VHNT tỉnh nhà tiếp tục dòng mạch chính trong sáng tạo là “Chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc”. Nội dung các tác phẩm tập trung vào phục vụ nhiệm vụ chính trị và ca ngợi con người, công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển của quê hương, đất nước, lao động sáng tạo của nhân dân. Chủ nghĩa nhân văn, phẩm chất nhân đạo được phát huy và đề cao.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Các hoạt động VHNT được triển khai thực hiện với nhiều hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, góp phần định hướng phát triển tư tưởng, thẩm mỹ của người dân, tạo điều kiện cho VHNT phát triển tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà không ngừng được phát triển cả về số lượng và chất lượng chuyên môn. Phong trào văn nghệ quần chúng được quan tâm tổ chức đã giúp hướng dẫn, khuyến khích nhân dân lưu truyền và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Nhiều thiết chế văn hóa xã, ấp đã được khai thác và sử dụng có hiệu quả với các hoạt động VHVN, câu lạc bộ, đội, nhóm, sở thích từng bước khắc phục sự chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân giữa thành thị và nông thôn.

Tại hội nghị đã có nhiều phát biểu tham luận của các địa phương, đơn vị, qua đó góp phần làm rõ những kết quả đạt được trên lĩnh vực phát triển VHNT trong thời kỳ mới, nêu lên được những hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị các cấp ngành, đơn vị trên cơ sở những kết quả đạt được cần tiếp tục soi rọi và chủ động khắc phục hạn chế. Đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm và có cách làm phù hợp để khai thác tiềm năng, bề dày truyền thống của tỉnh nhà, kết hợp với vận động các nguồn lực, có cơ chế chính sách, tạo động lực giúp VHNT tỉnh nhà phát triển trong thời gian tới.

Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò quản lý nhà nước về VHNT, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò của VHNT trong đời sống xã hội. Củng cố tổ chức, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động VHNT, động viên, khuyến khích người dân hưởng thụ các tác phẩm VHNT có giá trị, tạo môi trường khuyến khích văn nghệ sĩ của tỉnh tạo ra các sản phẩm VHNT chất lượng cao. Xây dựng và tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ phát triển. Tác phẩm VHNT cần phải khơi dậy việc phát huy tinh thần Đồng Khởi trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, lan truyền hệ giá trị quốc gia, văn hóa và con người Bến Tre.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao bằng khen cho đại diện các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên dương 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 15 năm thực hiện NQ 23-NQ/TW về phát triển VHNT trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN