Tổng kết 4 năm thực hiện phương châm "nắm"

18/02/2021 - 13:15

BDK.VN - Chiều ngày 17-2-2021, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 4 năm thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn; triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi đua “Đồng khởi mới”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Qua 4 năm thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” đã thật sự trở thành việc làm thường xuyên, đi vào nền nếp. Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp, thể hiện sự sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, được đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân đồng tình, ủng hộ, thực hiện hiệu quả. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên là lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh gắn bó mật thiết với nhân dân. Kịp thời nắm chắc tình hình cơ sở, truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Giúp đảng ủy xã, phường, thị trấn từng bước đổi mới phương pháp làm việc. Từng tập thể, cá nhân thể hiện sự năng động, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của hầu hết các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng lên rõ nét. 

Hội nghị cũng được nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trao đổi tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam thông tin về tình hình tổ chức thành công các hoạt động Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thông tin thêm về công tác phòng chống hạn mặn, công tác phòng chống dịch Covid-19 trước Tết và trong thời gian sắp tới. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của Tỉnh uỷ năm 2021, phải có phân công, giao chỉ tiêu cụ thể để thực hiện từng nội dung, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá. Trong đó, quyết liệt tham mưu triển khai thực hiện các dự án lớn của tỉnh để tạo sức bật mới cho tỉnh phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cho rằng: Hội nghị được xem là buổi khai việc đầu năm. Ngoài việc tập trung nội dung sơ kết 4 năm thực hiện chủ trương “nắm” và Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi đua “Đồng khởi mới”, các ngành, các cấp cần tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, khẩn trương hành động quyết liệt, bắt tay ngay vào việc để có một năm 2021 khó khăn nhưng hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Do vậy, lãnh đạo các địa phương không nên bi quan, càng khó thì tìm cách để cùng nhau hành động, vượt qua, chịu khó theo dõi, nắm bắt tình hình để có giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp.

Về chủ trương “nắm”, đây là chủ trương đúng, cần tiếp tục triển khai, phát huy những mặt đạt được, rút kinh nghiệm những hạn chế, đưa chủ trương đi vào chiều sâu, có hiệu quả hơn. Bài học chúng ta rút ra đó là sự chủ động, tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo từ hai phía. Kịp thời trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình. Cái cần phát huy là các đồng chí khi về hỗ trợ địa bàn kéo thêm nguồn lực của các mạnh thường quân trên địa bàn đó về hỗ trợ cho địa phương.

Sắp tới, cán bộ hỗ trợ xã, phường, thị trấn cần tập trung hỗ trợ để địa phương xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, phường văn minh đô thị gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Qua đó, phát huy vai trò của cán bộ tỉnh, huyện, cơ sở. Các cơ quan chuyên môn hàng tháng tập hợp ý kiến phản ánh từ địa phương gửi các ngành liên quan trả lời cụ thể, kịp thời, làm thường xuyên, liên tục.

Về Chỉ thị số 01-CT/TU thi đua “Đồng khởi mới”, nội dung thi đua “hai chân - ba mũi” rõ ràng, làm thế nào có phương thức tổ chức để người người thi đua, nhà nhà thi đua. Xác định điển hình trong từng nội dung thi đua, cái chuẩn trong nội dung thi đua, theo phương thức học theo điển hình, bắt kịp và vượt qua điển hình. Năm 2021 phải tập trung thi đua xây dựng nông thôn mới, theo từng địa phương, đơn vị, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, huy động mọi người, mọi nhà. Cán bộ về cơ sở phải thật sự hiểu được những nội dung này, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải hiểu được thi đua "Đồng khởi mới" để có giải pháp triển khai thực hiện.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN