Tổng rà soát, thống kê người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trong toàn tỉnh

10/06/2021 - 20:33

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3206, ngày 8-6-2021 về việc tổng rà soát, thống kê người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy để đánh giá sát, đúng số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh, từ đó đưa ra các biện pháp tập trung quản lý, giám sát chặt chẽ không để xảy ra tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Sau rà soát, tiến hành lưu trữ, khai thác, sử dụng thông tin người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy phục vụ công tác quản lý, giám sát. Đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp đấu tranh, trợ giúp, từng bước ngăn chặn, kiềm chế, tiến tới kéo giảm người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đơn vị, địa phương và cơ sở được phân công nhiệm vụ tiến hành rà soát, thống kê phản ánh trung thực, khách quan, đầy đủ số liệu người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy đảm bảo thống nhất, khoa học, chính xác, đầy đủ.

Các cấp ngành và địa phương tiến hành tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả tổng rà soát, thống kê người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; tiếp tục cập nhật, bổ sung, thanh loại danh sách người nghiện ma túy. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện đợt tổng rà soát, thống kê người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn toàn tỉnh.

5 tháng qua, tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh phát hiện 59 vụ phạm tội về ma túy, tăng 16 vụ so với cùng kỳ. Tệ nạn sử dụng trái phép chất ma túy còn xảy ra nhiều, nhất là trong các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như cơ sở kinh doanh karaoke, khách sạn, nhà nghỉ. Ngành công an đã triệt xóa 112 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 60 vụ, trong đó 21 điểm sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh, chiếm tỷ lệ 18,78%.

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN