TP. Bến Tre triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2021

09/03/2021 - 13:01

BDK.VN - Ngày 9-3-2021, UBND TP. Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021; kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trúc Lâm chủ trì hội nghị.

Đại diện xã Nhơn Thạnh phát biểu tại hội nghị.

Đại diện xã Nhơn Thạnh phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, xã Phú Nhuận đã được các sở, ngành tỉnh công nhận đạt 15/15 tiêu chí NTM nâng cao và hoàn thành hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020, gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh vào ngày 27-1-2021. Xã Nhơn Thạnh tự đánh giá đạt 13/15 tiêu chí; xã Phú Hưng tự đánh giá đạt 10/15 tiêu chí; xã Mỹ Thạnh An còn 5 tiêu chí chưa đạt; xã Bình Phú còn lại 4 tiêu chí chưa đạt; xã Sơn Đông còn 3 tiêu chí chưa đạt.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trúc Lâm yêu cầu: Các phòng, ban thành phố phụ trách tiêu chí căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ các xã thực hiện nâng chất các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, ấp NTM kiểu mẫu... Trong đó, tập trung hỗ trợ xã Nhơn Thạnh đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2021. Xã Phú Nhuận quan tâm giữ gìn cảnh quan môi trường, đảm bảo tình hình ANTT, chuẩn bị các điều kiện đón nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đối với xã Phú Hưng, Sơn Đông tập trung hoàn thiện tiêu chí NTM nâng cao được công nhận trong năm 2020. Xã Mỹ Thạnh An phấn đấu hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao trong năm 2023. Tập trung cao độ tiêu chí khó nhất tiêu chí tổ chức sản xuất, phải thế nào để HTX hoạt động đúng mục đích, tôn chỉ đề ra, tạo niềm tin xã viên, người dân. Trong quá trình thực hiện cần lồng ghép nội dung xây dựng NTM nâng cao với phát triển đô thị, thực hiện lộ trình phát triển lên phường như nghị quyết đề ra.

Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể thành phố tiếp tục hỗ trợ các xã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện vai trò chủ thể trong xây NTM nâng cao, ấp NTM kiểu mẫu; thực hiện các mô hình nhằm tạo xây dựng cảnh quang môi trường xanh - sạch - đẹp.

Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN