Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối, công trình xây dựng gây ra

13/10/2019 - 20:02

Bà Giang Cẩm Hạnh (Châu Thành) có nhu cầu tư vấn: Nhà tôi ở liền kề với bức tường là hàng rào đất vườn của ông Hà. Đất ông Hà có trồng nhiều cây và thường bị gãy cành, rớt lá trên nóc nhà tôi. Tôi đã nhiều lần hốt dọn và yêu cầu ông Hà chặt tỉa cành để không làm ảnh hưởng tới người khác, nhưng không có kết quả. 

Gần đây xảy ra mưa dầm nhiều ngày nên bức tường rào của ông Hà có nguy cơ bị sụp đổ (do chân tường đã bị mục). Tôi đã yêu cầu ông Hà gia cố tường rào nhưng ông vẫn không thực hiện. 

Xin hỏi: Nếu bức tường rào của ông Hà sụp đổ và gây thiệt hại cho tôi thì ông Hà có bồi thường hay không? Cành cây và lá cây do ông Hà trồng rớt trên nóc nhà tôi làm ẩm ướt, mục mái tôn, tôi phải làm sao?

Thắc mắc của bà được luật sư Võ Tấn Thành (Đoàn Luật sư Bến Tre) trả lời như sau:

Về căn cứ để yêu cầu bồi thường thiệt hại do cây cối, công trình xây dựng gây ra được quy định tại các Điều 604, 605 của Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015. Cụ thể như sau:

“Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra” (Điều 604 BLDS).

“Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác” (Điều 605 BLDS).

Như vậy, theo quy định của bộ luật này, nếu bức tường nhà của ông Hà bị sụp đổ gây thiệt hại cho bà hoặc cành, lá cây do ông Hà trồng rơi trên nóc nhà làm mục mái tôn thì ông Hà phải bồi thường thiệt hại.

Về nguyên tắc bồi thường thiệt hại, theo quy định tại Khoản 1, Điều 585 BLDS năm 2015: Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc. Phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trường hợp giữa bà và ông Hà không thỏa thuận được, bà có thể làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN