Triển khai kế hoạch Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Bến Tre năm 2022

01/05/2022 - 11:32

BDK.VN - Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đơn vị chủ trì tổ chức Giải: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cơ quan phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre.

Trao giải Búa Liềm Vàng năm 2021.

Trao giải Búa Liềm Vàng năm 2021.

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng với những nội dung trọng tâm như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

Đối tượng tham gia Giải: Về tác giả: Là công dân Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Bến Tre được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,...). Tác giả tham dự giải không vi phạm về đạo đức, nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật. Về tác phẩm: Tác phẩm dự giải thuộc tất cả các thể loại báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình. Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia.

Thời gian gửi tác phẩm dự giải: Tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng là những tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình) trong thời gian từ ngày 1-11-2021 - 10-10-2022. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10-10-2022 (theo dấu bưu điện).

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN