Triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025

11/11/2022 - 15:19

BDK.VN - Ngày 11-11-2022, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ (TTHCNB) trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 và đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Châu Thị Kim Thanh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Châu Thị Kim Thanh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các bộ, cơ quan ngang bộ và 63 địa phương. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Châu Thị Kim Thanh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan đã triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận một cửa để tiếp nhận, giải quyết TTHC. Trong đó có 56 t tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; 53/63 địa phương đã thực hiện hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; 5,92% kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng; 17,5% hồ sơ được số hóa ở khâu tiếp nhận TTHC; hoàn thành tích hợp, cung cấp 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án số 06; 90% các cơ quan đã xử lý công việc trên môi trường điện tử…

Bên cạnh đó, đại diện Cục Kiểm soát TTHC đã hướng dẫn triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHCNB trong hệ thống hành chính nhà nước (HCNN) giai đoạn 2022 - 2025, gồm: Nhận diện TTHCNB trong hệ thống HCNN; căn cứ thực hiện rà soát TTHCNB; phạm vi, đối tượng thực hiện, mục tiêu, yêu cầu; thống kê, công bố, công khai, rà soát TTHCNB trong hệ thống HCNN; nhiệm vụ cụ thể của bộ, cơ quan, địa phương; một số gợi ý về phương hướng đơn giản hóa TTHCNB; một số lưu ý trong quá trình triển khai. Tình hình, kết quả triển khai hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Nhiệm vụ triển khai hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan cho biết, sau hội nghị, Cục Kiểm soát TTHC sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc, khó khăn của các địa phương thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ông Ngô Hải Phan nhấn mạnh, Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp là một trong những nghị quyết rất quan trọng đi thẳng vào điểm nghẽn hiện nay mà các bộ, ngành, địa phương cần phải tập trung tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện. Từ thực tế trên, các bộ, ngành, địa phương cần phải khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP.

Các bộ khẩn trương rà soát lại chế độ báo cáo, ban hành các thông tư về chế độ báo cáo để trên cơ sở đó xây dựng các phần mềm về chế độ báo cáo triển khai tại các bộ, ngành, địa phương. Các địa phương ban hành quyết định của UBND về chế độ báo cáo để xây dựng phần mềm triển khai báo cáo. Hai báo cáo này sẽ được tích hợp vào hệ thống báo cáo của Chính phủ, hình thành báo cáo quốc gia, từ đó phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, loại bỏ những thủ tục không cần thiết hướng đến việc phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN