Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021

31/12/2020 - 19:54

BDK - Ngày 31-12-2020, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận (CTDV) nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổng kết CTDV năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N. Diễm

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N. Diễm

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; tại điểm cầu tỉnh có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia.

Báo cáo đánh giá, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, CTDV luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về CTDV, góp phần tạo đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đã nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và phối hợp để nâng cao sức mạnh chung. Công tác vận động, tuyên truyền tiếp tục đổi mới, quan tâm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. CTDV đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo. Nổi bật là trong năm 2020, hệ thống Ban Dân vận các cấp tăng cường tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh thực hiện CTDV gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đề nghị, CTDV tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết số 25 của Trung ương về CTDV; gắn với việc thực hiện Quyết định số 290, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, trọng tâm là tình hình nhân dân trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Phối hợp đẩy mạnh CTDV của hệ thống chính trị, nhất là CTDV của các cơ quan hành chính Nhà nước. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp thu ý kiến chỉ đạo; đồng thời, thể hiện quyết tâm cao trong CTDV thời gian tới đạt được kết quả cao hơn.

Trọng Thủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN