Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

18/10/2022 - 20:49

Theo Kế hoạch số 6654/KH-UBND ngày 18-10-2022 của UBND tỉnh, Tháng hành động vì bình đẳng giới (BĐG) và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 15-11 đến ngày 15-12-2022, với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện BĐG và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Mục tiêu của Tháng hành động là giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Các hoạt động chính bao gồm: Tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2022. Tổ chức các cuộc thi về chủ đề BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới…

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tăng cường các hình thức kiểm tra về BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành động. Xử lý nghiêm các vi phạm về BĐG, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.

Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN