Trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của tổ chức, cá nhân

12/05/2015 - 21:17

Đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011-2014). Ảnh: Q.H

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của cấp ủy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác trên địa bàn tỉnh chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Đánh giá về kết quả thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI), đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị ra đời đánh dấu bước hoàn thiện về quan điểm, chủ trương của Đảng ta, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Việc làm này đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu học tập và làm theo trên cả ba nội dung: tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác. Đặc biệt, các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03 đối với công tác xây dựng Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mỗi năm một chuyên đề, nội dung các chuyên đề đều được đưa vào học tập, sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Thực hiện Chỉ thị số 03, thông qua việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Toàn tỉnh có 552 gương tập thể và 1.984 gương cá nhân điển hình tiêu biểu được các cấp biểu dương, khen thưởng với những việc làm cụ thể như: mô hình thoát nghèo “5+1”, cổng rào an ninh tự quản, thắp sáng tuyến lộ nông thôn, câu lạc bộ “Làm theo gương Bác”, mô hình “Tuổi cao gương sáng”…

Đồng chí Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đứng giữa) trao
bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân điển hình trong học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011-2014).
 

Thực hiện Chỉ thị số 03, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị từng bước xác định rõ trách nhiệm nêu gương và gương mẫu thực hiện. Cấp ủy đã chỉ đạo và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch hoạt động hàng năm phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, cấp ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại các ngành, địa phương, đơn vị để tập trung xử lý, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Qua đó kịp thời định hướng tư tưởng và dư luận, từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, củng cố và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thấm nhuần ý nghĩa việc học tập và làm theo

Là một trong 6 tập thể điển hình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong 4 năm (2011-2014) thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Châu Bình (Giồng Trôm) luôn quan tâm và xác định việc thực hiện Chỉ thị số 03 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đưa Châu Bình xây dựng thành công xã nông thôn mới vào tháng 11-2014. Đồng chí Võ Lâm Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Châu Bình cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 03, cấp ủy đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể, đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Châu Bình đang tập trung phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, nâng chất tiêu chí xã văn hóa và xã nông thôn mới nhằm phát triển địa phương theo hướng toàn diện và bền vững.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong thực hiện chương trình hỗ trợ giao thông nông thôn là yếu tố quan trọng để giúp ông Trịnh Văn Y - Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh thu hút được sự tài trợ liên tục trong nhiều năm qua của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Là một trong 8 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (giai đoạn 2011-2014), ông Trịnh Văn Y chia sẻ: “Từ khi Trung ương Đảng phát động Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đến Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi rất tâm đắc và triển khai học tập, thực hiện trong toàn thể cán bộ, công nhân viên của Hội. Đối với bản thân, tôi luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chủ tịch ở đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong quá trình thực hiện chương trình hỗ trợ giao thông nông thôn”. Từ năm 2011 đến cuối năm 2014, Hội cùng các chi hội trực thuộc phối hợp với lãnh đạo địa phương vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cùng sự đóng góp của nhân dân địa phương xây dựng được 530 cây cầu nông thôn bằng bê-tông cốt thép và 85,55km đường bê-tông và nhựa. Tổng kinh phí xây dựng là 171,8 tỷ đồng, trong đó kinh phí được tài trợ là 125,8 tỷ đồng, số còn lại là đối ứng của địa phương và đóng góp của nhân dân.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những nguyên nhân hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Võ Thành Hạo nêu rõ: Cấp ủy tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với những việc làm cụ thể, thiết thực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thấm nhuần ý nghĩa to lớn và nội dung quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 03 đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay. Mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, vừa mang tính cấp bách vừa mang tính lâu dài đối với việc tu dưỡng, hoàn thiện đạo đức cá nhân, xây dựng đạo đức trong Đảng và xây dựng nền đạo đức mới cho toàn xã hội. Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng đó là công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình mới, cách làm có hiệu quả; hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, những biểu hiện hình thức, chấn chỉnh nhận thức lệch lạc.

Sáng 12-5-2015, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Huỳnh Văn Bưu - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 03, chủ trì hội nghị.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011-2014).

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN