Tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn người điều khiển phương tiện

15/05/2018 - 20:53

BDK - UBND tỉnh vừa triển khai kế hoạch về việc tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2019.

Mục tiêu là nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn khi tham gia giao thông; hình thành thói quen “đã uống rượu, bia - không lái xe” đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia trong năm 2018, đặc biệt trong dịp lễ, Tết.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch trong toàn bộ đơn vị trực thuộc cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương. Trong tổ chức thực hiện gắn chặt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật với xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, trường học thuộc nhà nước nêu gương và chịu trách nhiệm thực hiện “đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Thời gian thực hiện chiến dịch cao điểm truyền thông và tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm được thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh. Đợt 1 từ ngày 16-4 đến 15-5-2018; đợt 2 từ ngày 16-8 đến 15-9-2018; đợt 3 từ ngày 16-12-2018 đến 15-2-2019.

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN