Tuyên truyền, vận động xóa tàu cá thuộc diện “3 không”

13/05/2024 - 06:38

BDK - Ba Tri có chiều dài bờ biển 12km, gồm các xã Tân Thủy, Bảo Thuận, Bảo Thạnh và thị trấn Tiệm Tôm, với tổng dân số 14.183 hộ, 57.660 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản. Toàn huyện có 1.833 tàu cá, trong đó có 1.571 tàu cá đánh bắt xa bờ, 261 tàu cá đánh bắt ven bờ. 100% tàu cá đánh bắt xa bờ đảm bảo giấy tờ theo quy định. Tuy nhiên, đa phần các tàu cá đánh bắt ven bờ không đảm bảo giấy tờ thuộc diện tàu cá “3 không” (không có đăng ký, không có đăng kiểm, không có giấy phép khai thác thủy sản).

Cán bộ Đồn Biên phòng Hàm Luông cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động chủ tàu cá thực hiện nghiêm các quy định về khai thác thủy sản.

Trước tình hình trên, cả hệ thống chính trị, nhất là sự chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động của lực lượng Đồn Biên phòng Hàm Luông cùng với Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền riêng lẻ đến 219/260 chủ tàu cá đánh bắt ven bờ và ký biên bản tiếp xúc, gặp gỡ cam kết chấp hành. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Đến tận nhà của các chủ tàu cá, mời chủ tàu các đến địa điểm thuận lợi để tuyên truyền, các nội dung: Luật số 18/2017/QH14 ngày 21-11-2017 của Quốc hội (Luật Thủy sản); Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16-5-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; các chỉ thị, công điện, văn bản của các cấp, các ngành liên quan đến quy định khai thác thủy, hải sản. Qua quá trình tuyên truyền, đa phần các chủ tàu cá “3 không” đã nhận thức và ý thức được những quy định của pháp luật, văn bản của các cấp, các ngành liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản và ký biên bản, cam kết chấp hành nghiêm. Các chủ tàu cá nắm rõ những chủ trương của Đảng,  pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực này. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng sớm tổ chức đăng ký, đăng kiểm và cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các chủ tàu cá tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản để mưu sinh.

Để giữ vững kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua, Huyện ủy Ba Tri sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10-4-2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Rà soát, nắm chắc các tàu cá thuộc diện “3 không” (kể cả các phương tiện vận tải chở người, hàng hóa chưa có đăng ký, đăng kiểm). Tổ chức quản lý chặt chẽ và tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật có liên quan cho ngư dân nắm. Chuẩn bị phương án, sắp xếp bố trí, quy hoạch ngành nghề phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản chuyển đổi ngành nghề theo khả năng của ngư dân.

Tăng cường công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tiếp xúc, tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho ngư dân về khai thác thủy sản theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo giấy tờ theo quy định. Phối hợp duy trì, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 Đảng ủy các xã Tân Thủy, Bảo Thuận, Bảo Thạnh, An Hòa Tây, An Đức, Vĩnh An, An Hiệp, Tân Xuân và thị trấn Tiệm Tôm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với các lực lượng, cơ quan chức năng, tổ chức rà soát, bổ sung thống kê các tàu cá khai thác thủy sản thuộc diện “3 không”, kể cả các phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm hoạt động trên địa bàn, xác minh các tàu cá có đủ điều kiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để đăng ký, đăng kiểm và cấp giấy phép hoạt động. Nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của các chủ tàu cá “3 không”, phối hợp với các cơ quan, đơn vị vận động mạnh thường quân hỗ trợ ngư dân gặp khó khăn, chấp hành tốt pháp luật, vượt qua khó khăn trong thời gian chờ được đăng ký, đăng kiểm và cấp giấy phép hoạt động.

Bài, ảnh: K. Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN