Việt Nam luôn nỗ lực để đảm bảo đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân

13/05/2009 - 15:40

Ngày 12/5/2009, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp Đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ do Ông Mai-cơn Crô-ma-chi, Phó Chủ tịch Uỷ ban dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam có chính sách nhất quán và luôn nỗ lực để đảm bảo đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, coi đây là một mục tiêu quan trọng đi cùng với công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Phó Thủ tướng nêu rõ việc nhìn nhận về tình hình tôn giáo tại Việt Nam cần xuất phát từ cách tiếp cận tổng thể, khách quan, hoàn cảnh lịch sử, văn hoá, truyền thống của Việt Nam và khẳng định Việt Nam luôn cởi mở và sẵn sàng đối thoại, trao đổi thông tin để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Đoàn Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa kỳ đã cảm ơn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho Đoàn hiểu biết hơn về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, cũng như trao đổi về một số vấn đề cùng quan tâm. Đoàn hoan nghênh Việt Nam đã bảo vệ Báo cáo quốc gia Kiểm điểm định kỳ việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam tại khoá họp của Nhóm làm việc về Cơ chế kiểm điểm định kỳ, Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva ngày 8/5/2009.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN