Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng Bến Tre lớn mạnh, chính quy, hiện đại

25/02/2022 - 05:53

BDK - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng của Đảng, là thành phần của Quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. BĐBP luôn lấy mục tiêu cách mạng của Đảng, của dân tộc làm lý tưởng và là mục tiêu phấn đấu, trưởng thành. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của đất nước trong từng giai đoạn cách mạng.

Cán bộ Hải đội Biên phòng 2 tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi khai thác trên biển. Ảnh: Biên Cương

Cán bộ Hải đội Biên phòng 2 tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi khai thác trên biển. Ảnh: Biên Cương

Vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc

Ngày 19-11-1958, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) ra Nghị quyết số 58 về việc thành lập lực lượng Cảnh vệ nội địa và Biên cương. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về công tác biên phòng. Nghị quyết của Bộ Chính trị xác định lực lượng Cảnh vệ có nhiệm vụ: “Trấn áp mọi hành động phá hoại của bọn phản cách mạng trong nước và bọn phản cách mạng ngoài nước xâm nhập phá hoại nước ta, luôn luôn sẵn sàng, chiến đấu để bảo vệ an ninh biên giới, bờ biển, giới tuyến và nội địa, bảo vệ an toàn cho các cơ sở kinh tế, văn hóa quan trọng”.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 3-3-1959, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 100 thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang, nêu rõ: “Thống nhất các đơn vị Bộ đội quốc phòng đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, giới tuyến và các đơn vị Công an biên phòng, Cảnh sát vũ trang thành một LLVT chuyên trách công tác biên phòng và bảo vệ nội địa, lấy tên là Công an nhân dân vũ trang, đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an”. Từ đó, ngày 3-3 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng BĐBP ngày nay.

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào và các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn kiên trì bám dân, bám địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, mang ánh sáng văn hóa của Đảng tới các bản làng vùng sâu, vùng xa nơi biên giới, hải đảo.

Hiện nay, tuy đứng trước những khó khăn, thử thách nhiều mặt cả trong và ngoài nước; tình hình thiên tai, dịch bệnh kéo dài nhưng cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn giữ gìn và phát huy tốt phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng “Bộ đội Cụ Hồ”; luôn vững vàng nơi tuyến đầu của Tổ quốc, kề vai sát cánh bên nhau trên tình thương yêu đồng chí, đồng đội, trên dưới một lòng, vượt qua mọi gian nguy, thử thách… Đó chính là những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ biên phòng đã được tôi luyện trong môi trường công tác, chiến đấu đầy khó khăn, gian khổ.

Trải qua 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã lập nên nhiều chiến công và thành tích vẻ vang, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Toàn lực lượng đã 2 lần được tuyên dương đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân; được tặng thưởng 1 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác…

Giữ vững chủ quyền an ninh biên giới

Tại tỉnh, ngày 20-12-1960, Tiểu đội An ninh vũ trang tỉnh (tiền thân của lực lượng BĐBP Bến Tre) được thành lập ở xã Châu Bình (Giồng Trôm); làm nhiệm vụ cảnh vệ, cận vệ, bảo vệ cơ quan lãnh đạo tỉnh và các mục tiêu quan trọng; giữ vững căn cứ, đường hành lang liên tỉnh và tỉnh xuống huyện. Tiểu đội An ninh vũ trang tác chiến theo phương thức “phòng thủ bảo vệ” vừa chiến đấu, vừa tổ chức quần chúng đấu tranh chính trị, vừa làm công tác binh vận, bảo vệ vững chắc căn cứ, bảo vệ cán bộ lãnh đạo và các cơ quan của tỉnh.

Lực lương Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ chủ quyền aninh biên giới biển. ảnh: Biên Cương

Lực lương Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ chủ quyền aninh biên giới biển. ảnh: Biên Cương

Tiếp thu các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng theo từng giai đoạn lịch sử, qua 3 lần chuyển giao nhiệm vụ từ lực lượng Công an nhân dân vũ trang thuộc Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng và đổi tên thành BĐBP đến ngày nay. Cùng với cả nước, tên gọi BĐBP tỉnh Bến Tre chính thức ra đời, với chức năng, nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, các cấp, các ngành và nhân dân bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bất khả xâm phạm biên giới, bờ biển của Tổ quốc. Có thể khẳng định, đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của lực lượng BĐBP Bến Tre trong tình hình mới.

Ngày 11-11-2020, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Biên phòng Việt Nam, đánh dấu cơ sở pháp lý vững chắc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, LLVT nhân dân làm nòng cốt, BĐBP là lực lượng chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả giữa các bộ, ngành, chính quyền địa phương, lực lượng nòng cốt, chuyên trách với các lực lượng chức năng ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Bên cạnh đó, phát huy được nguồn lực đầu tư của Nhà nước, địa phương và toàn xã hội vào một số chương trình, mục tiêu quốc gia tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đáp ứng yêu cầu xây dựng biên giới quốc gia ngày càng vững mạnh. Đồng thời, xây dựng nền biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới…

Để phát huy trách nhiệm và huy động sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra Quyết định số 16 ngày 22-2-1989 về tổ chức “Ngày Biên phòng” trong cả nước, bắt đầu từ ngày 3-3-1989. Theo đó, ngày 16-2-1990, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Chỉ thị số 06 về tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng trong toàn tỉnh tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới biển của tỉnh. Tháng 12-2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01 “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” nhằm nâng cao hơn nữa việc thực hiện công tác biên phòng ngày càng toàn diện, vững chắc.

Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân

Qua 33 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, kết quả nổi bật là xây dựng, củng cố các xã biên giới biển chuyển biến tích cực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể, quốc phòng, an ninh được tăng cường củng cố, chủ quyền an ninh biên giới biển được giữ vững; các đồn biên phòng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn cơ sở chính trị. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 2367-CV/TU ngày 15-6-2020 về việc tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân” đồng thời gắn với thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Nhìn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng BĐBP Bến Tre, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nhận rõ trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ và nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong năm qua, đơn vị đã triển khai lực lượng bảo vệ địa bàn, giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới biển trong suốt quá trình diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Long An.

Có thể nói, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bến Tre rất xứng đáng với truyền thống vẻ vang: “Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc; kiên quyết vượt mọi khó khăn gian khổ, gắn bó mật thiết với nhân dân và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà, BĐBP tỉnh là lực lượng chuyên trách, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, sự đoàn kết giúp đỡ của các cấp, các ngành và nhân dân; cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng BĐBP, truyền thống vẻ vang của quê hương Bến Tre “Đồng khởi” quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, để lực lượng BĐBP Bến Tre không ngừng lớn mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết phát triển Bến Tre về hướng Đông.

Mỗi bước trưởng thành, phát triển của lực lượng BĐBP tỉnh là trang sử đầy chiến công, anh dũng; gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân tỉnh nhà. Với những cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, BĐBP Bến Tre có 1 tập thể và 2 cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân; hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại, được Chính phủ, bộ, ban ngành Trung ương và tỉnh tặng cờ, bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tá Nguyễn Chí Quang

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN