Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trên 71,3km đường giao thông nông thôn

16/06/2022 - 21:16

BDK - Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên cơ sở số liệu cung cấp của UBND các huyện, thành phố, toàn tỉnh có khoảng 71,32km đường được xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn.

Cụ thể, có 16,9km đường nhựa, 23,91km đường bê-tông được xây dựng mới và nâng cấp, cải tạo 30,51km, đạt 25% so với kế hoạch năm (kế hoạch năm 2022 là 285,36km). Giá trị thực hiện ước đạt 178 tỷ đồng.

Việc triển khai Đề án số 3333/ĐA-UBND ngày 17-7-2018 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020, đến nay, có 81 công trình được triển khai. Tổng mức đầu tư dự kiến 208,085 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 149,109 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 58,976 tỷ đồng). Trong đó, đã hoàn thành bê-tông mặt đường 80/81 công trình (còn lại 1 công trình của xã Khánh Thạnh Tân). Công trình cầu, cống, cọc tiêu, biển báo (trong các công trình đường đã xây dựng thuộc Đề án số 3333/ĐA-UBND của UBND tỉnh) có tổng mức đầu tư dự kiến 100,452 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 90,407 tỷ đồng, ngân sách huyện, xã và nhân dân góp 10,045 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành 35/42 công trình.

T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN