Long Định quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025

22/05/2020 - 08:00

BDK - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Long Định, huyện Bình Đại đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Quyết tâm của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) và hướng tới mục tiêu xây dựng đạt xã NTM nâng cao vào năm 2030.

Treo băng-rôn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã Long Định nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Treo băng-rôn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã Long Định nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đạt kết quả khả quan

Long Định là xã cửa ngõ của huyện Bình Đại, kinh tế của xã chủ yếu là nông nghiệp, trong đó chủ lực là cây ăn trái. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi sang trồng và chăn nuôi các loại cây, con có giá trị kinh tế cao (toàn xã có hơn 446ha diện tích cây ăn trái).

Xã đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả như: tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi trang trại hộ gia đình; thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”... Qua đó, giúp cho người dân có lợi nhuận cao, góp phần tăng thu nhập. Đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,53 triệu đồng/năm, tăng 16,33 triệu đồng so với năm 2015 (tăng 5,53 triệu đồng so với nghị quyết nhiệm kỳ).

Xã đã thực hiện tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục được chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm (đầu tư hơn 8 tỷ đồng). Đến cuối năm 2019, số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm xuống còn 83 hộ (chiếm 4,87%, toàn xã có 1.701 hộ).

Chủ tịch UBND xã Long Định Nguyễn Nhật Thanh cho hay: “Trong xây dựng NTM, xã đã được các ngành, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhiệt tình đóng góp, hỗ trợ; đặc biệt là sự đồng thuận hưởng ứng cao của nhân dân. 5 năm qua, Long Định đã huy động trên 10 tỷ đồng xây dựng các công trình: trạm y tế, cầu, đường nông thôn... Xã đã hoàn thành tuyến đường bê-tông trung tâm xã theo Đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh. Đến nay, Long Định đã đạt 16/19 tiêu chí (TC) xã NTM, còn lại 3 TC gồm trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất, đang tích cực thực hiện.

Xây dựng xã nông thôn mới

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Long Định xác định mục tiêu chung: “Nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Tăng cường sức mạnh đoàn kết, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã NTM.

Bí thư Đảng ủy xã Long Định Trần Văn Mười cho biết: “Nhiều năm liền Đảng bộ xã Long Định đạt trong sạch, vững mạnh, tập thể cán bộ, đảng viên đoàn kết và nhiệt tình công tác. Trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, với phương châm hành động xuyên suốt là “Dân chủ - kỷ cương - đoàn kết - phát triển”, Đảng bộ và nhân dân xã Long Định quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra”.

Đảng bộ xã xác định các chỉ tiêu cơ bản: Đến đầu năm 2025, diện tích đất nông nghiệp 407ha (giảm 70ha); trong đó, diện tích dừa 113ha, nhãn 284ha, màu quay vòng 3 vụ/năm là 9ha. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt 60 triệu đồng/năm. Hoàn thành 19/19 TC, xây dựng thành công xã NTM vào năm 2021. Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng đạt xã NTM nâng cao. Đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hàng năm, kéo giảm từ 1 -  2% hộ nghèo. Tiếp tục giữ vững và nâng chất các danh hiệu văn hóa; xây dựng 100% ấp đạt TC ấp văn hóa NTM. Đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Để đạt các chỉ tiêu trên, Đảng bộ xã Long Định đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, tài nguyên môi trường, quốc phòng - an ninh. Trong đó, đề cao nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo theo phương châm “Dân chủ - kỷ cương - đoàn kết - phát triển”. Nhiệm vụ đột phá là: Đưa hợp tác xã nông nghiệp đi vào hoạt động hiệu quả gắn với thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm ở địa phương. Tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển nhiều ngành nghề thương mại, dịch vụ gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN