Mỏ Cày Bắc hoàn thành đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở

28/06/2020 - 18:39

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tại Đại hội Đảng bộ huyện Mỏ cày Bắc.

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tại Đại hội Đảng bộ huyện Mỏ cày Bắc.

Có 49/49 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc, gồm: 33 chi bộ, 16 đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng vừa thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu cấp ủy viên 286/290 đồng chí (nữ 96 đồng chí), khuyết 1 và thiếu 3 đồng chí. Ban Thường vụ 70/73 đồng chí (nữ 14 đồng chí), thiếu 3 đồng chí. Bầu Bí thư 49/49 đồng chí, Phó bí thư 48/50 đồng chí (nữ 15 đồng chí), thiếu 2 đồng chí. Ủy ban Kiểm tra 72/74 đồng chí (nữ 17 đồng chí), thiếu 2 đồng chí.

Có 8 đơn vị, gồm: 6 đảng bộ xã và 2 chi bộ ngành bầu chưa đúng dự kiến nhân sự ban đầu là Đảng bộ xã Khánh Thạnh Tân, Phú Mỹ, Thanh Tân, Tân Bình, Nhuận Phú Tân, Phước Mỹ Trung, Chi cục Thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

Tin, ảnh: Thu Duyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN