Quân đội nhân dân Việt Nam 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

11/12/2019 - 07:25

BDK - Ðảng ta luôn chú trọng đến nhiệm vụ quốc phòng (QP), xem tăng cường QP, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của các cấp ủy Đảng. Sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân (QPTD) là sức mạnh tổng hợp; trong đó, xây dựng tiềm lực QP mạnh phải đồng bộ trên nhiều lĩnh vực: tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự và tiềm lực chính trị tinh thần.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia diễn tập thực hành tác chiến khu vực phòng thủ. Ảnh: Đặng Thạch

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia diễn tập thực hành tác chiến khu vực phòng thủ. Ảnh: Đặng Thạch

Tập trung xây dựng lực lượng

Sức mạnh QP được tạo ra bởi sự kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng và thế trận QP, được tổ chức, bố trí hợp lý trên phạm vi cả nước kết hợp với từng hướng, từng địa bàn chiến lược, từng địa phương, cơ sở. Đảng ta khẳng định: Xây dựng thế trận QPTD kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, đẩy mạnh xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Tiếp tục phát triển các khu kinh tế QP với mục tiêu tăng cường quốc phòng - an ninh (QP-AN) là chủ yếu, tập trung vào các địa bàn trọng điểm chiến lược và những khu vực nhạy cảm. Yêu cầu cơ bản có ý nghĩa quyết định của xây dựng sức mạnh QP, của “thế trận lòng dân” là khi chưa xảy ra chiến tranh thì toàn dân hăng hái lao động sản xuất, mọi công dân đều có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khi xảy ra chiến tranh thì thực hiện chiến tranh nhân dân “Cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc”, tạo ra những “Tấm lưới sắt”, “Bức thành đồng” đánh giặc bảo vệ Tổ quốc và làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nâng cao khả năng tự bảo vệ của mỗi người, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị. Kết quả đó đã được thực tiễn kiểm nghiệm qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ  trang (LLVT) tỉnh nhà nói riêng.

Trong 10 năm gần đây (2009 - 2019), LLVT tỉnh nhà làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên lĩnh vực QP-AN đã tác động mạnh mẽ đến bảo vệ vững chắ́c độ̣c lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên của nhân dân; trong đó, công tác xây dựng lực lượng góp phần hết sức quan trọng, đó là “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”. Hàng năm, huấn luyện lực lượng thường trực đạt trên 98,8%, dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt 100%, công tác đăng ký, quản lý bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên phối hợp với các đơn vị nhận nguồn của Bộ QP, Quân khu tổ chức phúc tra, sắp xếp các đơn vị bảo đảm đủ biên chế, đúng chuyên nghiệp quân sự, gọn địa bàn.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng huấn luyện, chuyển biến vững chắc về kỷ luật, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị”, góp phần nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng tổng hợp của các lực lượng. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ đã góp phần nâng cao năng lực; bản lĩnh, khả năng tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể nhân dân và LLVT các cấp.

Công tác xây dựng LLVT nhân dân địa phương vững mạnh trên cơ sở quán triệt phương châm và quan điểm Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng Quân đội, Công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Hàng năm, có trên 80% cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức luôn đủ khả năng tự bảo vệ cơ quan, xí nghiệp, hàng năm có trên 60% xã, phường đạt vững mạnh toàn diện, 100% xã, phường vững mạnh về quân sự, QP.

Xây dựng “thế trận lòng dân”

Việc xây thế trận QPTD gắn với thế trận AN nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt nhiệm vụ xây dựng tiềm lực quân sự - AN, trong đó xây dựng phường, xã, thị trấn vững mạnh toàn diện là yếu tố cơ bản, xây dựng “thế trận lòng dân” là tiền đề vững chắc trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 11 xã đạt 15 - 18 tiêu chí (TC), 59 xã đạt 10 - 14 TC, 53 xã đạt 5 - 9 TC, không có xã đạt dưới 5 TC; trung bình đạt 11,65 TC /xã. Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp thường xuyên được kiện toàn, tổ chức cho cán bộ tham gia và mở nhiều lớp giáo dục, bồi dưỡng cho hàng ngàn lượt các đối tượng. Đã tổ chức thăm, tặng 1.520 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn trong các ngày lễ, Tết với tổng số tiền 760 triệu đồng; phối hợp xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa, 10 căn nhà tình thương, 16 căn nhà tình đồng đội, 21 căn nhà đồng đội với kinh phí 3 tỷ đồng; phụng dưỡng suốt đời 167 bà mẹ Việt Nam anh hùng; tìm kiếm quy tập 42 bộ hài cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang theo Đề án số 515. Xét duyệt, thẩm định đề nghị về Quân khu giải quyết cho 3.214 hồ sơ hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ. Đưa về trên giám định 46 trường hợp quân nhân xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến bệnh tâm thần… Thông qua các hoạt độ̣ng thực tiễn đã góp phần quan trọng trong vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nền QPTD là nền QP của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, mang tính chất toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường và ngày càng hiện đại dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, thể hiện mối quan hệ đồng bộ giữa xây dựng, củng cố, bố trí lực lượng QP với tăng cường công tác quản lý nhà nước về QP của các cấp và thường xuyên duy trì, điều hành các hoạt động đấu tranh quốc phòng. Sức mạnh của nền QPTD là sức mạnh tổng hợp của quốc gia để bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng nền QPTD không phải chỉ để chống chiến tranh xâm lược, mà trước hết là để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi mọi nguy cơ dẫn đến chiến tranh; đồng thời đối phó thắng lợi các tình huống khác. Như vậy, quan niệm về nền QPTD ngày càng toàn diện hơn và chỉ trên cơ sở giải quyết đồng bộ các mối quan hệ đó, chúng ta mới có nền QPTD vững chắc.

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao quân của tỉnh hàng năm đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Chất lượng ngày càng cao, nhất là về chuyên môn kỹ thuật, thường xuyên đổi mới, chất lượng tuyên truyền hướng nghiệp cho thanh niên, học sinh các trường THPT trên địa bàn.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN