Thụ lý, giải quyết nhiều đơn khiếu nại, kiến nghị

06/09/2020 - 18:47

Nội dung tiếp dân gồm các khiếu nại liên quan đất đai; có một số khiếu nại liên quan đến tranh chấp lối đi, ô nhiễm môi trường; khiếu nại về bồi thường, giải tỏa quốc lộ 57, công trình đường huyện 173, Dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương và Dự án công trình đại lộ Đông Tây phường Phú Khương.

Cùng trong tháng, ngành thanh tra thụ lý giải quyết 81 đơn; đã giải quyết 15 đơn. Trong đó, đã ra quyết định giải quyết 2 khiếu nại, đương sự rút 1 đơn, chờ kết quả thanh tra 1 trường hợp, đang tiến hành thẩm tra 11 đơn. Giải quyết 1/2 đơn tố cáo, đã có kết luận 1 đơn, đang xác minh 1 đơn. Giải quyết 11/64 đơn kiến nghị và đã ban hành văn bản giải quyết, đang xác minh 53 đơn.

Đ.Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN