Ðảm bảo công tác kỹ thuật quân sự, quốc phòng địa phương

25/09/2020 - 07:12

BDK - Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng các cấp; cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quân khu và Tỉnh ủy thành nghị quyết, chương trình hành động sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện tốt việc quản lý, bảo quản vũ khí, phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập. Ảnh: Đặng Thạch

Thực hiện tốt việc quản lý, bảo quản vũ khí, phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập. Ảnh: Đặng Thạch

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoạt động có hiệu quả, đúng chức năng; luôn đạt và vượt các chỉ tiêu cấp trên giao hàng năm. Đặc biệt, đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác kỹ thuật, “Cuộc vận động 50” về quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, Chỉ thị số 33 của Tổng Tham mưu trưởng.

Cụ thể, đã xây dựng 100% kho vũ khí - đạn từ cấp tỉnh đến huyện đạt tiêu chuẩn “kho 5 nội dung”, hàng năm đều được tái công nhận. Xây dựng mới 3 kho vũ khí, 1 nhà kho pháo, xây dựng và hoàn chỉnh 1 trạm sửa chữa đưa vào sử dụng; các tủ súng từ tỉnh đến huyện, xã đều được khóa cầu ngang, vũ khí được khóa vòng cò, đạn theo súng đảm bảo theo cơ số (0,25 cơ số sẵn sàng chiến đấu; vũ khí trang bị đảm bảo đầy đủ cho 1 tiểu đoàn dự bị động viên cấp tỉnh và 1 đại đội huy động khẩn cấp cấp huyện, được cất giữ trong kho đều được khóa vòng cò, các nhà kho đều sử dụng 2 khóa cầu ngang). 5 năm qua, nhu cầu vũ khí huấn luyện rất lớn, đặt biệt là diễn tập (mỗi năm diễn tập cấp huyện là 2 huyện, cấp xã 25%/huyện/năm) nhưng vẫn đảm bảo cho huấn luyện, diễn tập và đặc biệt là bảo đảm an toàn. Đã tiến hành thu gom, xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh (hơn 18 tấn) góp phần làm trong sạch địa bàn.

Cơ quan kỹ thuật tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo phân công cá nhân phụ trách. Đổi mới phong cách lãnh đạo, kịp thời điều chỉnh bổ sung quy chế, chương trình, nghị quyết nhiệm kỳ sát với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm cho hoạt động của cấp ủy và điều hành của người chỉ huy. Đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương tích cực đấu tranh phòng chống, không để xảy ra tham nhũng trong Đảng bộ. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và khen thưởng của Đảng, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Theo Đại úy Đoàn Thanh An - Đại đội trưởng Kho, Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thời gian tới cần thường xuyên tham mưu Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo các đảng ủy cơ sở tổ chức quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định của  cấp trên. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nắm chắc các mối quan hệ của quân nhân về gia đình, xã hội, nhất là nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của quân nhân, đặc biệt là quân nhân có dấu hiệu vi phạm, có các mối quan hệ gia đình và xã hội phức tạp.

Các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm trong sạch địa bàn đóng quân, không để tồn tại các tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn đóng quân. Làm tốt công tác tuyển chọn hồ sơ đăng ký đầu vào như tuyển sinh, tuyển quân, chuyển chuyên nghiệp, cần chú ý đến vấn đề lai lịch của bản thân và gia đình.

Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, cương quyết xử lý nghiêm các vụ việc quân nhân vi phạm pháp luật, kỷ luật của quân đội đảm bảo tính nghiêm minh, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, phẩm chất người quân nhân, đặc biệt là vay mượn nợ không khả năng chi trả và có liên quan đến các tệ nạn xã hội, đạo đức, lối sống. Theo dõi chặt chẽ công tác xây dựng các công trình, lựa chọn nhà thầu, công tác giám sát thi công và nghiệm thu chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Chiến Sĩ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN