“Giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”

09/01/2009 - 09:04

Đại diện Huyện ủy Bình Đại chúc Tết Đồn Biên phòng 594.

Công tác Đảng, công tác chính trị là nhiệm vụ then chốt của lực lượng biên phòng. Năm qua, Bộ đội Biên phòng Bến Tre đã tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh công tác thi đua, tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

Vẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ nhưng với người lính biên phòng, đó còn gắn với việc làm theo lời Bác dạy đối với bộ đội biên phòng. Tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lề lối làm việc… đã trở thành trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” và “60 ngày đêm hành động kiểu mẫu” đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình xuất sắc. Theo Chính ủy, Đại tá Phạm Quốc Phòng, để triển khai có hiệu quả các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng cấp ủy và chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng đã tích cực chủ động, tập trung giải quyết số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ đơn vị chiến đấu ở cơ sở. Qua bình xét năm 2008 có 80% cấp ủy, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và 20% cấp ủy, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Bên cạnh việc nâng chất hoạt động trong nội bộ, vận động quần chúng cùng tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn biên phòng cũng là nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. Đến nay, lực lượng biên phòng đã hoàn thành 5 năm thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về “Tăng cường công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng trong thời kỳ mới” và 5 năm thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về “Tổ chức phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự khu vực biên giới”. Bộ đội biên phòng đã phối hợp với các ngành, đoàn thể các cấp xây dựng, củng cố 137 tổ nhân dân tự quản; vận động, quyên góp xây tặng 10 nhà tình nghĩa, 42 nhà tình thương, tặng 3.088 phần quà, khám và cấp thuốc miễn phí cho 1.569 lượt người nghèo và gia đình chính sách.

Phát huy những thành quả đạt được, năm 2009, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bến Tre tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị. Bên cạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Bộ đội Biên phòng đề ra nhiệm vụ tăng cường công tác giáo dục xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ gắn với giáo dục truyền thống. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội biên phòng”. Mục tiêu hướng tới của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong năm nay là nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ, thực sự phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và tính tích cực của quần chúng nhằm tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc về c

Bài, ảnh: PY

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN