[Infographics] Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

07/12/2023 - 19:10

BDK.VN - Tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá X, vào sáng 7-12-2023, đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN