60 công trình, sản phẩm văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Đồng khởi

02/01/2020 - 20:58

BDK - Toàn tỉnh có 257 công trình của các đơn vị, địa phương đăng ký chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, trong đó cấp tỉnh 116 công trình, cấp huyện có 142 công trình.

Cấp tỉnh có 7 công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; 14 công trình kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam; 8 công trình kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 6 công trình kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 19 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Có 60 công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17-1-1960 - 17-1-2020); trong đó, Ban Tuyện giáo Tỉnh ủy 1; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật 1; Báo Đồng Khởi 1; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 5; TP. Bến Tre 5; Bình Đại 2; Mỏ Cày Nam 4; Châu Thành 11; Chợ Lách 2; Thạnh Phú 1; Ban quản lý dự án đ62u tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp 17 công trinh; Giồng Trôm 3; Mỏ cày Bắc 3…

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích