70 gia đình, dòng họ, đơn vị học tập tiêu biểu, xuất sắc

09/09/2020 - 13:30

BDK.VN - Ngày 9-9-2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281, ngày 20-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020; Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao giấy công nhận gia đình học tập tiêu biểu.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao giấy công nhận gia đình học tập tiêu biểu.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tham dự.

Để triển khai thực hiện Quyết định số 281, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3968, ngày 20-8-2014 về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020. Nội dung chủ yếu là xây dựng và thí điểm các mô hình: Gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập, đơn vị học tập…

Mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập đã trở thành phong trào của quần chúng rộng khắp, thể hiện đậm nét truyền thống hiếu học của tỉnh.

Năm 2016 (năm đầu tiên thực hiện việc đánh giá công nhận các danh hiệu học tập), tỷ lệ xét đạt các danh hiệu học tập ở mức tương đối thấp. Cụ thể, gia đình học tập đạt 25,3%, dòng họ học tập đạt 39,58%, cộng đồng học tập đạt 18,21%.

Qua các năm, tỷ lệ đạt các danh hiệu học tập đã tăng lên đáng kể. Năm 2019 danh hiệu gia đình học tập đạt 87,35%, dòng họ học tập đạt 79,25%, cộng đồng học tập đạt 76,60%,…

Dịp này, có 70 gia đình, dòng họ, đơn vị học tập nhận kỷ niệm chương và giấy công nhận đơn vị học tập tiêu biểu xuất sắc trong giai đoạn 2016 - 2020; 17 cán bộ hội tiêu biểu xuất sắc được nhận kỷ niệm chương; 2 đơn vị nhận cờ thi đua của Hội Khuyến học Việt Nam; nhiều cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đại hội đã chọn 5 đại biểu đại diện cho gia đình, dòng họ, đơn vị tiêu biểu tham dự Đại hội biểu dương toàn quốc, dự kiến tổ chức tháng 12-2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức đề nghị: Các ngành, các cấp quan tâm phát huy truyền thống hiếu học của người dân Bến Tre; tuyên truyền, biểu dương kịp thời những gương điển hình trong việc xây dựng các mô hình học tập, những cách làm hay tại các gia đình, dòng họ và các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, nâng chất các mô hình học tập đã có; phát động sâu rộng hơn trong nhân dân và trong các cơ quan, đơn vị để đăng ký thực hiện.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN