72 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ nguồn cấp ủy

15/11/2019 - 18:30

BDK.VN - Ngày 15-11-2019, Huyện ủy Chợ Lách phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy huyện Chợ Lách nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cao Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Phạm Hoàng Hiệp đến dự.

Có 72 học viên là Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn; trưởng, phó phòng, ban, ngành huyện tham gia khóa học.

Trong thời gian 12 ngày, học viên đã tìm hiểu và nghiên cứu các chuyên đề về: Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng đưa Bến Tre đột phá trong bối cảnh và xu thế phát triển mới; Một số nội dung cơ bản trong đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh gắn với đại phương.

Đồng thời, học viên còn được tiếp cận các kỹ năng làm công tác tư tưởng, vận động nhân dân trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở cơ sở; giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0; mô hình kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính theo hướng chính phủ điện tử.

Kết quả, 100% học viên hoàn thành chương trình khóa học và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Bí thư Huyện ủy Phạm Hoàng Hiệp chúc mừng các học viên đã hoàn thành tốt khóa học. Đồng thời, ông đề nghị các học viên vận dụng hiệu quả những kiến thức đã học, cập nhật trong thực tiễn lãnh đạo tại địa phương, đơn vị; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt các yêu cầu của chức danh được quy hoạch.

Tin, ảnh: Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN