An Phú Trung xây dựng thành công xã nông thôn mới

06/12/2019 - 07:09

BDK - Sau gần 4 năm nỗ lực thực hiện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Phú Trung (Ba Tri) hân hoan đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới (NTM). Đây là kết quả của quá trình tập trung lãnh đạo của cấp ủy đảng, tổ chức thực hiện của UBND, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự đồng lòng chung tay góp sức của nhân dân địa phương.

Mô hình nuôi bò sữa của hộ anh Nguyễn Thành Nam, ngụ ấp Tân Hòa, xã An Phú Trung, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình nuôi bò sữa của hộ anh Nguyễn Thành Nam, ngụ ấp Tân Hòa, xã An Phú Trung, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tập trung tuyên truyền

Sau khi tiếp thu tinh thần Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 05 của Huyện ủy Ba Tri và Kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, Đảng ủy xã An Phú Trung đã cụ thể hóa thành Nghị quyết số 04, UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Sau đó triển khai rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nhằm nâng cao nhận thức cùng nhau phấn đấu thực hiện.

Theo Bí thư Đảng ủy xã An Phú Trung Đặng Minh Chí, Đảng bộ xã xác định công tác tuyên truyền, quán triệt trong hệ thống chính trị và triển khai ra dân mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm chủ thể của người dân để người dân cùng với Đảng bộ, chính quyền chung tay xây dựng NTM là một nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định đến việc tổ chức thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Do đó, Đảng bộ đã tập trung công tác tuyên truyền sâu rộng thông qua các ban, ngành, đoàn thể, các tổ nhân dân tự quản, các nhóm dân cư, để các hộ tự nguyện đăng ký thực hiện từng nội dung tiêu chí cụ thể. Ban Chỉ đạo xã đã triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức và nhiều khẩu hiệu thông qua các cụm pa-nô, áp phích, tờ bướm, đài truyền thanh và tổ chức các cuộc tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước, các nhiệm vụ cụ thể về xây dựng NTM. Qua tuyên truyền, vận động, ý thức của người dân được nâng lên, người dân hiểu rõ xây dựng NTM là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Từ đó người dân tích cực tham gia thể hiện qua các việc làm cụ thể như: hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền, ngày công lao động, xây dựng đường giao thông nông thôn; phát triển kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng cảnh quan môi trường.

Để góp phần xây dựng xã NTM đạt kết quả, ngoài việc tổ chức tập huấn, Ban Chỉ đạo xã đã phân công đảng ủy viên phụ trách ấp và từng thành viên Ban Chỉ đạo xã phụ trách từng tiêu chí để tổ chức thực hiện, định kỳ hàng tháng, Ban Chỉ đạo tổ chức họp để đánh giá các công việc đã làm và đề ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Với phương châm được xác định là Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, nhân dân là chủ thể thực hiện, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thể hiện vai trò nêu gương, công tác tuyên truyền, tư tưởng là hàng đầu.

Quyết tâm thực hiện

Năm 2010, An Phú Trung được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận xã văn hóa. Từ điểm xuất phát trên nên việc xây dựng xã NTM có nhiều thuận lợi như: cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục được đầu tư trong nhiều năm và đã phát huy hiệu quả. Đặc biệt trong năm 2019, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16 của Tỉnh ủy về phát động phong trào Đồng khởi mới và sự quyết tâm cao của đảng bộ và nhân dân, sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời của các ngành huyện, tỉnh, Ban Chỉ đạo xã tập trung chỉ đạo đến cuối tháng 9-2019 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Xây dựng thành công xã NTM thể hiện rõ nét nhất là đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Nếu như năm 2016,  tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã là 12,7% thì đến năm 2019 giảm còn 1,7% (không tính các hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội). Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2019 đạt 45,91 triệu đồng/năm.

Chủ tịch UBND xã An Phú Trung Nguyễn Văn Thiện cho biết: Ngay từ khi phát động phong trào xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo xã đã xác định vai trò chủ thể của nhân dân nên đã phát động phong trào thi đua toàn dân tham gia xây dựng NTM, từng ngành, từng đoàn thể cụ thể hóa thành kế hoạch, mỗi ấp cụ thể bằng các công việc, công trình thiết thực để tham gia; đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo các công trình, phần việc đều được bàn bạc công khai và lấy ý kiến của nhân dân, có giám sát cộng đồng, tuân thủ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Từ đó nhân dân đồng thuận hiến hơn 37.327m2 đất và đóng góp hơn 13,2 tỷ đồng để xây dựng các tuyến đường giao thông và các công trình công cộng khác trên địa bàn.

“Là một trong các tiêu chí khó thực hiện, thời gian qua, được sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, Ban Chỉ đạo xã tập trung thực hiện xuyên suốt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường của cả hệ thống chính trị từ xã đến ấp. Trong đó chú trọng đến nước sạch, hố xí hợp vệ sinh, sản xuất, kinh doanh” - Chủ tịch xã An Phú Trung Nguyễn Văn Thiện cho biết thêm.

“Hoàn thành 19 tiêu chí xã NTM đã khó, giữ vững các tiêu chí đó lại càng khó hơn. Để thực hiện được điều này, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Phú Trung sẽ đồng lòng, chung sức trong triển khai thực hiện các phong trào cách mạng địa phương, thường xuyên rà soát và nâng chất các tiêu chí”.

(Chủ tịch UBND xã An Phú Trung Nguyễn Văn Thiện)

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN