Áp dụng khung giờ hạn chế ra đường trên toàn địa bàn tỉnh

17/09/2021 - 18:37

BDK.VN - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5619 ngày 17-9-2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ 0 giờ ngày 17-9-2021 gửi các sở, ban, ngành tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; cơ quan báo, đài tỉnh; các cơ quan Đảng; MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

Khung giờ hạn chế ra đường từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau.

Khung giờ hạn chế ra đường từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu toàn tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có tăng cường một số giải pháp phòng, chống dịch theo tình hình thực tế. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 17-9-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Khung giờ hạn chế ra đường từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 ngày hôm sau.

Riêng bà con quê Bến Tre, trong thời điểm hiện nay tỉnh tập trung giữ vững “vùng xanh”, xây dựng “vùng xanh” nên bà con đang thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và 16/CT-TTg ở các tỉnh và TP. Hồ Chí Minh phải thực hiện nghiêm chỉ đạo “ai ở đâu ở đó”. Nếu bà con có nhu cầu về tỉnh thì đăng ký với Ban Liên lạc hội đồng hương, tỉnh sẽ phối hợp với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh rước theo kế hoạch để đảm bảo an toàn.

Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện, thành phố tùy theo tình hình thực tế để có quy định áp dụng cụ thể mức độ phù hợp theo tinh thần Công văn số 1148 ngày 16-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lấy đơn vị ấp/khu phố để đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội theo Công điện số 1409 ngày 15-9-2021 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.

Công văn này thay thế Công văn số 5607 ngày 16-9-2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh từ 0 giờ ngày 17-9-2021.

Tin, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN