Ba Tri cụ thể hóa nghị quyết và chỉ thị của Tỉnh ủy

01/03/2021 - 06:48

BDK - Theo đánh giá của Huyện ủy Ba Tri, Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 và chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo” được cấp ủy, các ngành từ huyện đến cơ sở tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc. Đặc biệt, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thị trấn Ba Tri đang tập trung hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Thị trấn Ba Tri đang tập trung hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Triển khai cụ thể hóa

Sau khi tiếp thu, quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Huyện ủy đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 22-12-2020, đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo thực hiện. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt và tuyên truyền phổ biến sâu rộng nội dung nghị quyết và chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo”, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, thể hiện sự quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.

Huyện ủy đã đề ra 29 đầu việc trọng tâm, phân công giao nhiệm vụ, ấn định lộ trình, thời gian hoàn thành sản phẩm, kết quả cụ thể cho từng đơn vị, địa phương để tập trung dồn sức thực hiện, tỏ rõ tâm thế hành động ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ mới. Chỉ đạo từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện và bí thư các chi ủy, đảng ủy cơ sở đăng ký đầu việc, nội dung của cá nhân cụ thể hóa nghị quyết để phấn đấu trong năm, xem đây là tiêu chí quan trọng để nhận xét, đánh giá cán bộ cuối năm. Gắn với chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên của cả hệ thống chính trị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tốt về nhận thức và hành động của các ngành, địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm.

Bên cạnh việc củng cố công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy tập trung lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế. Duy trì tốt hoạt động sản xuất nông nghiệp, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống xâm nhập mặn, thường xuyên tuyên truyền, vận động, định hướng người dân trữ nước ngọt để phục vụ sinh hoạt và sản xuất, ứng phó với tình hình hạn mặn. Chỉ đạo tập trung công tác huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; gắn với tăng cường mời gọi đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Thi đua “Đồng khởi mới”

Phó bí thư Huyện ủy Ba Tri Bùi Thành Dương cho biết, trên cơ sở Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, trong đó đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rõ ràng cho từng giai đoạn; xác định nội dung thực hiện phương châm “Hai chân - Ba mũi ” là những vấn đề trọng tâm, thiết thực mang tính sáng tạo và đột phá trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Theo đó, nội dung phương châm “Hai chân”: Thứ nhất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thứ hai, phát triển kinh tế - xã hội. Phương châm “Ba mũi”: Thứ nhất, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần đổi mới bộ mặt đô thị và nông thôn. Thứ hai, ưu tiên mời gọi đầu tư để phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Thứ ba, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ba Tri đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trọng tâm là tập trung hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại IV thị trấn Ba Tri, nâng chất các tiêu chuẩn đô thị loại V trung tâm các xã: An Ngãi Trung, Mỹ Chánh, Tân Xuân, thành lập thị trấn Tiệm Tôm trong năm 2021; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế và xây dựng hạ tầng giao thông.

 Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN