Ba Tri sơ kết 2 năm thực hiện công tác quản lý, ngăn chặn tàu cá đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài

06/12/2023 - 16:12

BDK.VN - Sáng 6-11-2023, Huyện ủy Ba Tri tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 571- KL/UH ngày 5-10-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết (NQ) số 119-NQ/HU ngày 16-7-2019 của Huyện ủy “Về tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tàu cá đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài” trên địa bàn huyện.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể.

Ba Tri là huyện ven biển của tỉnh Bến Tre, có bờ biển dài 13km, tổng số lượng tàu đánh bắt hải sản là 1.569 tàu, trong đó có 1.387 tàu đánh bắt xa bờ.

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 571 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện NQ số 119-NQ/HU của Huyện ủy “Về tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tàu cá đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài”, các cấp ủy, các ngành, địa phương của huyện đã tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ngư dân, chủ tàu, nhất là thuyền trưởng về ý thức tôn trọng, chấp hành tốt quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về khai thác hải sản, góp phần giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân trên địa bàn huyện đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý. Cụ thể, năm 2022, toàn huyện có 9 tàu cá vi phạm bị bắt giữ; năm 2023, huyện chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận bàn các giải pháp về công tác tuyên truyền, vận động; công tác quản lý chủ tàu, thuyền trưởng; công tác xử lý vi phạm... nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, ngăn chặn tàu cá đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Dip này, UBND huyện Ba Tri đã khen thưởng 9 cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Kết luận số 571-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện NQ số 119-NQ/HU của Huyện ủy “Về tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tàu cá đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài” trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN