Ba Tri tập trung 3 mũi đột phá quan trọng

13/04/2015 - 07:57
Cánh đồng mẫu lúa huyện Ba Tri. Ảnh: M. Đức

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre ban hành Chỉ thị số 16 về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, Huyện ủy Ba Tri đã nhanh chóng quán triệt và tổ chức thực hiện trên địa bàn huyện. Nhằm đánh giá bước khởi động, phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc trao đổi với đồng chí  Nguyễn Văn Lai - Bí thư Huyện ủy Ba Tri xung quanh nội dung này. 

* Thưa đồng chí, thực hiện Chỉ thị số 16 của Tỉnh ủy, huyện tập trung những nội dung nào?

- Đồng chí Nguyễn Văn Lai: Huyện có Kế hoạch số 134-KH/HU ngày 3-2-2015 xác định các mũi đột phá quan trọng, với những nhiệm vụ và lộ trình thực hiện cụ thể. Đồng thời, Thường trực Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phân công các báo cáo viên gắn triển khai quán triệt nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 với việc triển khai nội dung tinh thần Chỉ thị số 16 của Tỉnh ủy trong cán bộ, đảng viên các ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn.

Đặc biệt, để tạo ra không khí thi đua sôi nổi, rộng mạnh trong toàn Đảng bộ, toàn dân, UBND huyện Ba Tri đã tổ chức lễ khởi công cùng lúc nhiều công trình trọng điểm năm 2015. Không khí buổi lễ đã thể hiện rõ quyết tâm tạo ra những bước chuyển biến đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng của huyện.

* Xin được biết, đâu là mũi đột phá quan trọng?

- Ba Tri đã đề ra 3 mũi đột phá quan trọng để thực hiện đến năm 2020. Theo đó, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo sự chuyển biến đột phá trong xây dựng đô thị; lập đề án và đề nghị về trên công nhận thị trấn Ba Tri đạt đô thị loại IV và xây dựng Tiệm Tôm thành thị trấn vào năm 2015. Huyện đang tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm theo lộ trình; chú trọng xây dựng và đề nghị công nhận trung tâm các xã đạt đô thị loại V theo lộ trình: đô thị An Ngãi Trung vào năm 2017, đô thị Tân Xuân vào 2018, đô thị Mỹ Chánh vào năm 2020. Đồng thời, huyện tập trung xây dựng xã Tân Thủy trở thành trung tâm tiểu vùng I.

Ngoài ra, huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển biến đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là khu vực nông thôn. Phấn đấu đến năm 2020, 100% xã đạt tiêu chí xã văn hóa nông thôn mới. Trong đó, công nhận 7 xã đạt tiêu chí nông thôn mới theo lộ trình từ năm 2016 đến 2020: Tân Thủy, Mỹ Nhơn, An Ngãi Trung, Vĩnh An, Phú Ngãi, Vĩnh Hòa và An Ngãi Tây. Các xã còn lại phải đạt thấp nhất 10 tiêu chí và đảm bảo phải đạt các tiêu chí về thu nhập, giao thông, môi trường, an ninh trật tự.

Năm 2015, huyện lấy xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh làm trọng tâm. Cơ sở đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phấn đấu đạt trong sạch, vững mạnh đúng thực chất. Công tác cải cách hành chính chú trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Triển khai và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

* Xin đồng chí cho biết giải pháp để thực hiện 3 mũi đột phá nêu trên?

- Huyện tập trung mọi nguồn lực để xây dựng; chú trọng nguồn lực từ các xã, thị trấn và tranh thủ các nguồn đầu tư dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng. Song song đó, huyện tranh thủ cấp trên để sớm xây dựng thành công các xã nông thôn mới; xây dựng các kế hoạch, với các nhiệm vụ và lộ trình thực hiện cụ thể ở từng địa phương. Qua đó, các nơi phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và dân cư trên địa bàn.

Để đạt được 3 mũi chiến lược, huyện rà soát, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu vào báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020; xác định và lồng ghép các nội dung phù hợp với tinh thần “Đồng khởi mới” theo định hướng chung của huyện.

* Xin cảm ơn đồng chí!


Hồng Vân (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN