Ba Tri tập trung công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

05/07/2021 - 06:41

BDK - Những năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ trong Đảng bộ huyện Ba Tri được tập trung thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cấp ủy lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tạo tiền đề quan trọng hướng đến đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện (TSVMTD).

Chi bộ ấp Cây Dầu, xã Mỹ Chánh thực hiện nghiêm sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Ảnh: Trà Dũng

Chi bộ ấp Cây Dầu, xã Mỹ Chánh thực hiện nghiêm sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Ảnh: Trà Dũng

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Ba Tri xác định công tác xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. BTV Huyện ủy đã ban hành kế hoạch về xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD, trong đó xác định lộ trình và giải pháp cụ thể giai đoạn 2020 - 2025.

Sau khi tiếp thu Kế hoạch số 21-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về xây dựng chi bộ ấp, khu phố trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn TSVMTD, BTV Huyện ủy đã triển khai, quán triệt đến đảng ủy các xã, thị trấn. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn triển khai, quán triệt đến các chi bộ ấp, khu phố và cán bộ, đảng viên. Qua công tác triển khai, quán triệt đã giúp cấp ủy, chi bộ, đảng viên nắm vững các điều kiện, tiêu chuẩn xây dựng chi bộ TSVMTD và thực hiện nghiêm túc.

Theo Phó bí thư Huyện ủy Ba Tri Bùi Thành Dương, để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thành công chi bộ ấp, khu phố TSVMTD, đảng ủy các xã, thị trấn xem nhiệm vụ xây dựng chi bộ ấp, khu phố TSVMTD là một trong những đầu công việc trọng tâm cần thực hiện trong năm. Trong thực hiện, phân công đồng chí thường trực đảng ủy hoặc ủy viên BTV đảng ủy trực tiếp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ chi bộ ấp, khu phố đăng ký xây dựng chi bộ TSVMTD; phân công cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã hỗ trợ các chi bộ thực hiện các tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Hàng tháng, trong cuộc họp đảng ủy, các đồng chí được phân công phụ trách, theo dõi, hỗ trợ báo cáo kết quả thực hiện ở chi bộ ấp, khu phố để đảng ủy theo dõi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Riêng đối với chi bộ ấp, khu phố, phân công các đồng chí chi ủy viên, đảng viên và các chi hội, tổ hội phối hợp để cùng thực hiện các tiêu chuẩn, điều kiện theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trong cuộc họp chi bộ định kỳ hàng tháng, chi ủy báo cáo tiến độ thực hiện trước đảng viên trong chi bộ và đồng chí cán bộ huyện theo dõi, hỗ trợ ấp để theo dõi.

11 chi bộ ấp, khu phố được công nhận TSVMTD

Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Ba Tri có 11 chi bộ ấp, khu phố được công nhận TSVMTD. Trước đó, trong năm 2019 và 2020, BTV Huyện ủy cho chủ trương công nhận 5 chi bộ ấp đạt TSVMTD. Từ khi được công nhận đến nay, các chi bộ giữ vững các tiêu chí, cuối năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2021, rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thì các chi bộ vẫn đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ba Tri Lê Văn Tuấn cho biết: Để xây dựng thành công chi bộ ấp, khu phố TSVMTD, các cấp ủy, chi bộ thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt chủ trương này. Khi thực hiện, đảng ủy và chi bộ chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt trong nội bộ đảng và nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Là một trong những chi bộ ấp được BTV Huyện ủy cho chủ trương công nhận đạt TSVMTD vào những tháng đầu năm 2021, tập thể Chi bộ ấp Bến Nò (xã Mỹ Hòa) luôn thể hiện sự quyết tâm cao, đồng thuận để cùng nhau thực hiện các tiêu chuẩn, điều kiện xây dựng chi bộ TSVMTD theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo Bí thư Chi bộ ấp Bến Nò Nguyễn Văn Níc, trong quá trình xây dựng chi bộ TSVMTD, vai trò của cấp ủy, sự đồng thuận, đoàn kết của cán bộ, đảng viên trong chi bộ là những yếu tố quan trọng, góp phần tạo nên thành công. Mặc dù các tiêu chuẩn, điều kiện công nhận chi bộ TSVMTD khá cao nhưng ngay khi quán triệt trong tập thể chi bộ và tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến người dân trong ấp, tất cả trên dưới một lòng cùng nhau quyết tâm xây dựng thành công chi bộ TSVMTD.

“Để xây dựng thành công chi bộ ấp, khu phố TSVMTD, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của từng chi bộ và sự quyết tâm thực hiện của từng cán bộ, đảng viên còn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy cấp trên.

Đảng ủy cơ sở cần chú trọng công tác phân tích, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm, làm cơ sở cho việc xét chi bộ TSVMTD. Đồng thời, thực hiện tốt việc phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm để theo dõi và hỗ trợ những ấp, khu phố đã đăng ký xây dựng chi bộ TSVMTD”.

(Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ba Tri Lê Văn Tuấn)

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN