Ba Tri thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2022

10/06/2022 - 06:10

BDK - Trong 6 tháng đầu năm 2022, việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QSQPĐP) huyện Ba Tri có chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác. Việc xây dựng khu vực phòng thủ của huyện vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 ngành huyện. Ảnh: Văn Tâm

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 ngành huyện. Ảnh: Văn Tâm

Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân đội về nhiệm vụ QSQPĐP, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Ba Tri đã tham mưu tốt cho Huyện ủy, UBND huyện, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ QSQPĐP, tạo chuyển biến cơ bản và toàn diện các mặt công tác. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động như phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua Quyết thắng, thi đua “Đồng khởi mới” gắn với phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo đã góp phần nâng cao chất lượng chính trị tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, đảm bảo cho nhiệm vụ chiến đấu thường xuyên và lâu dài. Giao quân về trên đạt 100% chỉ tiêu, huấn luyện cho các đối tượng đạt 57,02%.

Công tác xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên củng cố, kiện toàn, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đúng theo Luật Dân quân tự vệ, đạt 1,52% so với dân số. Chất lượng đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 25,46%, đoàn viên đạt 74,54%. Đây là lực lượng nòng cốt tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp ở địa phương.

Công tác chính sách hậu phương Quân đội được quan tâm, đã vận động xây dựng và tặng 6 căn nhà tình thương, 2 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tổng số tiền 560 triệu đồng. Thực hiện tốt mô hình vận động gây quỹ, tặng 96 sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ năm 2022 và 244 suất quà với số tiền 425 triệu đồng. Đặc biệt, tham mưu cho UBND huyện tổ chức thành công Tết quân dân năm 2022 trên địa bàn 4 xã An Hiệp, An Đức, An Bình Tây, An Hòa Tây. Xây tặng 35 căn nhà, tặng 1.000 phần quà cho gia đình chính sách, với số tiền 2,2 tỷ đồng và nhiều công trình có ý nghĩa tại địa phương.

Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng

Để thực hiện tốt nhiệm vụ QSQPĐP những tháng còn lại trong năm 2022, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc, đồng bộ, toàn diện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QSQPĐP là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành để tổ chức thực hiện nhiệm vụ QSQPĐP. Đồng thời, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn dân, để mọi công dân nhận thức, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác QSQPĐP. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang. Xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đúng theo quy định.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 đúng quy trình, hướng dẫn, chú trọng công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự nhiệm kỳ mới… Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác QSQPĐP.

Nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan quân sự, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên từ huyện đến cơ sở vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, giữ vững ổn định chính trị. Xây dựng địa bàn an toàn, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

 Trung tá Trần Quốc Kiệt

(Chính trị viên - Ban CHQS huyện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN