Bãi bỏ chính sách tín dụng cho vay mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến từ ngày 30-3-2024

26/02/2024 - 16:43

Ngày 5-2-2024, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 02/2024/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HS-SV) có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30-3-2024.

Quyết định nêu rõ, đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), khách hàng và các bên liên quan tiếp tục thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng tín dụng đã ký; NHCSXH tiếp tục thực hiện theo dõi, quản lý thu hồi nợ và xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản nợ của khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với NHCSXH.

Trước đó, ngày 20-11-2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 195/NQ-CP phê duyệt chủ trương dừng chương trình tín dụng đối với HS-SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến tại Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại tỉnh, kể từ khi thực hiện chương trình tín dụng này đến nay, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã giải ngân 6,8 tỷ đồng, cho 573 hộ gia đình để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến cho 683 HS-SV; doanh số thu nợ đạt 935,79 triệu đồng; dư nợ đạt 5,9 tỷ đồng với 535 hộ gia đình/640 HS-SV còn dư nợ; chưa phát sinh nợ quá hạn đối với chương trình tín dụng này.

Mạnh Hoài

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN