Ban Dân vận Tỉnh ủy họp mặt 90 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng

12/10/2020 - 19:57

Ngày 12-10-2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2020); tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy nhiệm kỳ qua với cán bộ đang công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, các huyện, thành phố. Tham dự có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam cùng các đại biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Q. Hùng

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam cùng các đại biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Q. Hùng

90 năm qua, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và vai trò tham mưu của Ban Dân vận các cấp; công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền được cấp ủy quan tâm lãnh đạo và có sự chuyển biến tích cực, tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận. Nội dung, phương pháp hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng có bước đổi mới và hiệu quả hơn; nổi bật trong nhiệm kỳ qua là tập trung phối hợp tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đạt kết quả tích cực. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo sự đồng thuận và tập hợp, huy động, phát huy nguồn lực to lớn trong nhân dân đối với các chủ trương, phong trào lớn của tỉnh nhà.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã có nhiều ý kiến khẳng định vai trò quan trọng của công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; đội ngũ làm công tác dân vận không ngừng nâng cao năng lực, bản lĩnh, kỹ năng nhằm góp phần làm tốt hơn công tác dân vận, đi sâu vào những vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ làm công tác dân vận. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Đội ngũ làm công tác dân vận cần kiên trì, tiếp tục tuyên truyền trong hệ thống chính trị để có sự nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vai trò, vị trí công tác dân vận đối với tất cả các lĩnh vực. Các cấp ủy Đảng, những người trực tiếp làm công tác dân vận và cả hệ thống chính trị phải luôn suy nghĩ tìm phương pháp, cách thức vận động phù hợp, hiệu quả cho từng chủ trương, cuộc vận động, phong trào đến được với từng đối tượng người dân.

Thực hiện tốt vai trò nêu gương của cán bộ dân vận, MTTQ và các đoàn thể trước dân. Tập trung làm tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp; tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để “ý Đảng” hợp với “lòng dân”… nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận của xã hội, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và đoàn thể các cấp tập trung tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội, trong đó chú ý lựa chọn hình thức phù hợp, làm sao để từng đối tượng từ cán bộ, đoàn viên, hội viên đến nhân dân hiểu và nhớ được những điều cốt lõi nhất của nghị quyết; cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành chương trình công tác dân vận gắn nhiệm vụ chính trị của cấp ủy giao với thực tiễn và tình hình nhân dân từng lúc, từng nơi một cách kịp thời. Chương trình, kế hoạch có phân công, có lộ trình để thực hiện đạt kết quả bằng những sản phẩm cụ thể, thiết thực.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương cho 4 đồng chí có nhiều cống hiến cho công tác dân vận của Đảng.

* Cùng ngày, Ban Tổ chức Huyện ủy Thạnh Phú cũng đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm đến dự. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng 14-10.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm yêu cầu: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong công tác tổ chức cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ. Mạnh dạn thay đổi những cán bộ hạn chế về năng lực, uy tín giảm sút. Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trước hết là bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ gìn bí mật nội bộ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Thực hiện có nền nếp chế độ tự phê bình và phê bình…”

Quốc Hùng - Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN