Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

29/06/2022 - 13:25

BDK.VN - Sáng 29-6-2022, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Quới chủ trì cuộc họp với các sở, ngành có liên quan để thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu.

Giải trình của các sở ngành tỉnh.

Giải trình của các sở ngành tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tiến hành thẩm tra, cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết về kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết ban hành về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HDND tỉnh.

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2022, phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2021, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn từ năm 2021 sang năm 2022. Nghị quyết về quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm nom, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên có tổ chức dạy Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm Sars-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của qũy bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý đối với động vật hoang dã do tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 20 ngày 8-12-2021 của HĐND tỉnh Bến Tre. Nghị quyết phê duyệt danh mục sửa đổi, bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nội, quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2030. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Nghị quyết phê duyệt danh mục sửa đổi, bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thẩm tra, cho ý kiến đối với các báo cáo về: Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022. Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 và biện pháp thực hiện dự toán ngân sách tỉnh 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Quới phát biểu.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Quới phát biểu.

Qua các ý kiến thảo luận và nghe lãnh đạo các Sở, ngành giải trình, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Quới tiếp thu, ghi nhận và giao cho Ban soạn thảo bổ sung, hoàn chỉnh các Nghị quyết để trình HĐND tỉnh trong Kỳ họp sắp tới. Đồng thời, đề nghị các Sở, ngành tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến giải trình.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN