"Báo chí cần thông tin nhanh, chính xác và hấp dẫn"

20/06/2012 - 16:18
Ông Đinh Thế Huynh, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đến thăm Thông tấn xã Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2012), sáng 20/6, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông đã đến thăm, chúc mừng: Hội Nhà báo Việt Nam, TTXVN, Báo Tiền phong và Báo Lao động.

Tại Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí đến thăm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã chúc mừng các nhà báo nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, phát triển nền báo chí nước nhà ngày càng sinh động thiết thực, xây dựng các cấp cấp hội ngày càng vững mạnh.

Trong bối cảnh đất nước và thế giới có nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức, báo chí nước ta có nhiều cố gắng để thông tin với công chúng, bạn đọc cả nước những vấn đề, sự kiện trong nước và quốc tế. Báo chí thông tin kịp thời về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là kênh cung cấp thông tin và là diễn đàn của nhân dân, phản ánh tâm tư, tình cảm nguyện vọng, sự sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh mong muốn các cấp hội nhà báo và các cơ quan báo chí  tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thông tin nhanh, chính xác, đa dạng, hấp dẫn, bổ ích. Các cơ quan báo chí cần chủ động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào định hướng dư luận, tăng cường niềm tin trong nhân dân với Đảng, Nhà nước và con đường phát triển đất nước.

Các cấp hội Nhà báo Việt Nam phát huy tốt hơn nữa vai trò là tổ chức đoàn kết tập hợp những người làm báo, nỗ lực phấn đấu xây dựng nền báo chí ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng phong phú đa dạng của nhân dân, nhu cầu quản lý xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, trong bối cảnh bùng nổ thông tin, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, các cấp hội và các cơ quan báo chí quan tâm xây dựng đội ngũ nhà báo có bản lĩnh chính trị, có bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững công nghệ hiện đại, đề cao trách nhiệm của mình với đất nước, với nhân dân, thông tin trung trực, khách quan, đúng định hướng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; đấu tranh những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Các cấp hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng giao lưu quốc tế với các đồng nghiệp trong khu vực và trên thế giới để trao đổi kinh nghiệm làm báo, nắm vững các phương tiện truyền thông hiện đại, giữ vững và nêu cao bản lĩnh của nền báo chí cách mạng Việt Nam, tinh thần độc lập và chủ quyền dân tộc.

Các cấp hội và các cơ quan báo chí quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích, bảo đảm quyền làm nghề hợp pháp, chính đáng của những người làm báo; tổ chức cho hội viên nắm vững pháp luật, trang bị cho hội viên, phóng viên kinh nghiệm hành nghề và tự bảo vệ chính mình.

Đến thăm và chúc mừng TTXVN, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã đánh giá cao những đóng góp của TTXVN đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. TTXVN đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan thông tin chiến lược quan trọng, tin cậy của Đảng và Nhà nước, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đúng định hướng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, cung cấp thông tin chuẩn xác và đa dạng, đáp ứng yêu cầu thông tin của các cơ quan nghiên cứu và hệ thống truyền thông. Đồng thời, TTXVN cũng làm tốt công tác thông tin đối ngoại; nâng cao toàn diện hoạt động báo chí, xuất bản.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh tin tưởng với bề dày truyền thống và thế mạnh của cơ quan báo chí hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng, trong thời gian tới, TTXVN tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện tốt chức năng của một cơ quan thông tin chiến lược đáng tin cậy của Đảng và Nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tính định hướng và tính cạnh tranh của thông tin. TTXVN tiếp tục có đóng góp tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối và quan điểm của Đảng và Nhà nước, quảng bá, giới thiệu đất nước, con người, văn hóa và các cơ hội hợp tác kinh tế của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

TTXVN cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp, nắm vững chuyên môn, làm chủ công nghệ, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, xây dựng ngành vững mạnh, xứng đáng là cơ quan thông tin chiến lược của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt chức năng của cơ quan thông tấn nhà nước, sánh vai cùng các hãng thông tấn khu vực và quốc tế./.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN