Bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật

22/02/2019 - 08:12

BDK - Để thực hiện tốt công tác bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, ngành kỹ thuật của tỉnh đặc biệt chú trọng công tác tập huấn, huấn luyện và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật theo đúng phân cấp và nâng cao chất lượng xây dựng chính quy ngành, coi đây là yếu tố then chốt để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch.

Đảm bảo vũ khí trang bị thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ các huyện, thành phố. Ảnh: Đặng Thạch

Đảm bảo vũ khí trang bị thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ các huyện, thành phố. Ảnh: Đặng Thạch

Thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu

Năm 2018, công tác kỹ thuật đạt chỉ tiêu theo kế hoạch; trong đó, có một số nhiệm vụ đạt kết quả tốt như: Hướng dẫn xây dựng văn kiện; xây dựng kế hoạch và tham gia bảo đảm kỹ thuật phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành, Mỏ Cày Bắc bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật. Hoàn thành công tác kiểm tra kỹ thuật, phân cấp chất lượng vũ khí đạn dược, vật phẩm quân khí nhóm II năm 2018.

Các chỉ tiêu về công tác sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí đều đạt chỉ tiêu trên giao, có nhiều chỉ tiêu vượt như: Bảo quản súng pháo đạt 107,1%; bảo dưỡng 1, 2 kết hợp sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa, sửa chữa lớn súng pháo 3.897 khẩu, tăng 1.912 khẩu; bảo quản đạn dược tăng 80,9 tấn so với cùng kỳ năm 2017. Tiến hành bảo dưỡng 100% số vũ khí trang bị kỹ thuật của lực lượng huy động khẩn cấp; đóng mới, sửa chữa giá súng, hòm chứa đồng bộ, hòm chứa quân cụ cho 2 tiểu đoàn, 9 đại đội huy động khẩn cấp gồm: 38 giá súng, giá vật tư; 471 hòm gỗ chứa vật tư, đồng bộ, quân cụ; đã cấp phát cho các cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố 31 tủ súng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Tiến hành mua sắm, cấp phát trang cụ đồng bộ SSCĐ cho các đơn vị.

Thực hiện tốt việc sắp xếp, củng cố các nhà kho theo tiêu chuẩn 5 nội dung. Kết quả, đến nay đã củng cố và xây dựng 8/9 kho cấp tỉnh đạt tiêu chuẩn kho 5 nội dung (đạt 88,8%), kho cấp huyện 8/9 (đạt 88,8%). Giữ vững hệ số kỹ thuật vũ khí làm nhiệm vụ SSCĐ Kt =1 ; hệ số kỹ thuật chung Kt = 0,93; hệ số kỹ thuật xe làm nhiệm vụ SSCĐ Kt = 1, hệ số kỹ thuật chung Kt = 0,97. Tiến hành sửa chữa vừa 26 lượt xe, sửa chữa lớn 2 lượt xe, sửa chữa nhỏ 7 xe thiết giáp theo kế hoạch năm 2018. Đặc biệt, năm 2018, đơn vị đã tổ chức sửa chữa xe SSCĐ tại đơn vị 7 xe. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy nổ, chống sét… bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Năm 2019, nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục có bước phát triển; thực hiện Quyết định số 2000, ngày 11-10-2018 của Tư lệnh Quân khu 9 về việc giao nhiệm vụ cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng đơn vị điểm thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” năm 2019; đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Phòng Kỹ thuật xác định nhiệm vụ đặt lên hàng đầu là công tác tham mưu tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả “Cuộc vận động 50” ở các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh, các cuộc vận động khác của các ngành, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tổ chức tốt hội thi chuyên ngành kỹ thuật và hội thi nhà kho vũ khí đạn đạt tiêu chuẩn 5 nội dung sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và trình độ của cán bộ, chiến sĩ…

Với tinh thần đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, khí thế quyết tâm cao, tin tưởng rằng trong năm 2019, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân khu giao xây dựng đơn vị điểm thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Thượng tá Võ Văn Xòe (Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN