Báo, tap chí Đảng cần đổi mới hình thức, nội dung !

09/12/2007 - 15:29
Đồng chí Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị

Ông Trương Tấn Sang khẳng định: Các báo của Đảng cần nâng cao chất lượng cả về hình thức lẫn nội dung để đáp ứng nhiệm vụ chính trị của đất nước và trở thành người bạn tin cậy của nhân dân.

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW (28/12/1996) của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng do Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam tổ chức tại Hải Phòng, Ủy viên Trương Tấn Sang đã khẳng định như vậy.

Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Các cơ quan báo, tạp chí của Đảng cần coi việc thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới.
Báo, tạp chí của Đảng sớm xây dựng đề án nâng cao chất lượng, hình thức thể hiện. Các cấp uỷ Đảng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, tạp chí của Đảng để phát hành rộng rãi hơn nữa các ẩn phầm.

10 năm qua, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố, toà soạn Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản duy trì ổn định và phát triển về số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng. Cụ thể: Báo Nhân dân là tờ báo có số lượng phát hành cao nhất ( 17,9 vạn tờ/kỳ), Tạp chí Cộng sản có số lượng phát hành cao nhất trong các tạp chí (4,8 vạn cuốn/kỳ). Đến nay, đã có 64/64 tỉnh, thành phố và 8.250/9025 xã, phường có báo, tạp chí của Đảng đến trong ngày.

Các đại biểu đề nghị cần xem báo, tạp chí của Đảng là loại ấn phẩm đặc biệt, từ đó bố trí nguồn kinh phí đầy đủ, thường xuyên, có kế hoạch hàng năm. Các cấp uỷ, chính quyền địa phương cần có chính sách hỗ trợ kinh phí cho việc mua báo, tạp chí của Đảng đối với vùng sâu, vùng xa.

Lãnh đạo Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản đề nghị Đảng, Nhà nước có chính sách hỗ trợ các toà soạn mở thêm điểm in mới, đầu tư máy móc, thiết bị với công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm báo đến tay bạn đọc nhanh nhất với chất lượng tốt nhất.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN